Публично състезание

Наименование: „Ремонт на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“

Реф. №: 20РП – У19А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0017

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.06.2020 г.
Обявление02.06.2020 г.
Техническа спецификация02.06.2020 г.
Приложение 102.06.2020 г.
Приложение 202.06.2020 г.
Приложение 302.06.2020 г.
Приложение 402.06.2020 г.
Приложение 502.06.2020 г.
Приложение 602.06.2020 г.
Приложение 702.06.2020 г.
Приложение 802.06.2020 г.
еЕЕДОП02.06.2020 г.
Документация02.06.2020 г.
Протокол 127.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения07.08.2020 г.
Протокол 204.09.2020 г.
Протокол 304.09.2020 г.
Окончателен протокол04.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД04.09.2020 г.
Договор23.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка23.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор14.05.2021 г.