Открита процедура

Наименование: “Доставка на униформено облекло, мъжки и дамски обувки за почивните домове на НЕК ЕАД“

Реф. №: 20АС-019А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0018

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.06.2020 г.
Обявление05.06.2020 г.
Документация05.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 105.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 205.06.2020 г.
еЕЕДОП05.06.2020 г.
Протокл 130.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.08.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД15.10.2020 г.
Протокол 210.11.2020 г.
Протокол 310.11.2020 г.
Протокол на комисията10.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка07.12.2020 г.
Договор ОП 129.01.2021 г.
Договор ОП 229.01.2021 г.
ОП 1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка08.03.2024 г.
ОП 2 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка08.03.2024 г.