Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“

Реф. №: 20ИП-В50А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0016

Статус: 3атворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.05.2020 г.
Обявление29.05.2020 г.
Документация29.05.2020 г.
Техническа спецификация29.05.2020 г.
ЕЕДОП29.05.2020 г.
Протокол 108.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения20.07.2020 г.
Протокол 228.08.2020 г.
Протокол 328.08.2020 г.
Протокол на комисията28.08.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД28.08.2020 г.
Договор15.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка15.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор 11.02.2021 г.