Публично състезание

Наименование: „Доставка на хардуери и софтуер надграждане на операторски станции за управляващите системи във ВЕЦ в обособени позиции"


Реф. №: 20ИП-450A009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.06.2020 г.
Обявление10.06.2020 г.
Документация10.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 110.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 210.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 310.06.2020 г.
еЕЕДОП10.06.2020 г.
Разяснения22.06.2020 г.
Протокол 121.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения31.07.2020 г.
Протокол 224.09.2020 г.
Протокол 324.09.2020 г.
Протокол на комисията24.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.09.2020 г.
Договор ОП 102.11.2020 г.
Договор ОП 202.11.2020 г.
Обявление за възложена поръчка02.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 206.01.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 128.01.2021 г.