Пряко договаряне

Наименование: „Актуализация на проект за „Възстановяване на водоплътността и конструктивната сигурност на преливника на язовирна стена „Розов кладенец”

Реф. №: 20ИП-В60А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0020

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение04.06.2020 г.
Покана04.06.2020 г.
Техническа спецификация04.06.2020 г.
Приложения04.06.2020 г.
еЕЕДОП04.06.2020 г.
Протокол 1.1.25.06.2020 г.
Протокол 1.2.25.06.2020 г.
Протокол 220.07.2020 г.
Протокол 320.07.2020 г.
Доклад на комисията20.07.2020 г.
Решение на ИД НЕК ЕАД20.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка24.08.2020 г.
Договор24.08.2020 г.
Обявление за приключил договор23.10.2020 г.