Публично състезание

Наименование: Доставка на преносими компютри с лицензирани MS Windows и MS Office в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - Доставка на преносими компютри с лицензирани MS Windows и MS Office за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;
Обособена позиция 2 - Доставка на преносими компютри с лицензирани MS Windows и MS Office за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“;

Реф. №: 20ИП-260А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0019

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.06.2020 г.
Обявление02.06.2020 г.
Документация02.06.2020 г.
Техническа спецификация - ОП 102.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП 202.06.2020 г.
еЕЕДОП02.06.2020 г.
Разяснения15.06.2020 г.
Протокол 116.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.09.2020 г.
Протокол 216.10.2020 г.
Протокол 316.10.2020 г.
Протокол на комисията16.10.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД16.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 111.12.2020 г.
Договор ОП 111.12.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД29.01.2021 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 212.03.2021 г.
Договор ОП 212.03.2021 г.
Обявление за приключване на договор14.05.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП 209.07.2021 г.