Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични анализи за едногодишен период и актуализация на бъдещи годишни програми на предприятие „Язовири и каскади“ за изследване на води от язовирни стени от системата на НЕК ЕАД“

Реф. №: 20ИП-В60А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0015

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.05.2020 г.
Обявление29.05.2020 г.
Документация29.05.2020 г.
Техническа спецификация29.05.2020 г.
ЕЕДОП29.05.2020 г.
Разяснения12.06.2020 г.
Протокол 1.1.30.06.2020 г.
Протокол 1.2.30.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения08.07.2020 г.
Протокол 230.07.2020 г.
Протокол 330.07.2020 г.
Протокол на комисията30.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД30.07.2020 г.
Договор02.10.2020 г.
Обявление за възложена поръчка02.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор28.01.2022 г.