Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за извършване на ремонтни, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности със собствени сили за поддържане на площадка „Белене“ в обособени позиции, реф.№20РП-519А011, както следва:
Обособена позиция 1 – Доставка на бои, антикорозионни продукти и консумативи;
Обособена позиция 2 – Доставка на цимент, сухи смеси, строителни разтвори и добавки;
Обособена позиция 3 – Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал;
Обособена позиция 4 – Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал;
Обособена позиция 5 – Доставка на електрически материали

Реф. №: 20РП-519А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0014

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.04.2020 г.
Обявление22.04.2020 г.
Документация22.04.2020 г.
Технически спецификации22.04.2020 г.
еЕЕДОП22.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД - ОП426.06.2020 г.
Протокол - прекратяване на ОП426.06.2020 г.
Протокол 117.07.2020 г.
Протокол 217.07.2020 г.
Протокол на комисията17.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД17.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване ОП 417.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване ОП 331.07.2020 г.
Договор ОП 120.08.2020 г.
Договор ОП 220.08.2020 г.
Договор ОП 520.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 20.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка24.11.2021 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 510.12.2021 г.
Обявление за приключване на договор08.07.2022 г.