Публично състезание

Наименование: Доставка на лицензи

Реф. №: 20ИП-419А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0013

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.03.2020 г.
Обявление27.03.2020 г.
Документация27.03.2020 г.
еЕЕДОП27.03.2020 г.
Разяснения02.04.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация15.04.2020 г.
Протокол 101.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.06.2020 г.
Протокол 229.06.2020 г.
Протокол 329.06.2020 г.
Протокол комисия29.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД29.06.2020 г.
Договор06.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка06.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор 25.11.2020 г.