Публично състезание

Наименование: Доставка на антикорозионни материали в четири обособени позиции

Реф. №: 20РП-У50А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0010

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.03.2020 г.
Обявление09.03.2020 г.
Документация09.03.2020 г.
Технически спецификации09.03.2020 г.
еЕЕДОП09.03.2020 г.
Разяснение12.03.2020 г.
Разяснение20.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация26.03.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация15.04.2020 г.
Протокол 112.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.06.2020 г.
Протокол 230.07.2020 г.
Протокол 330.07.2020 г.
Протокол на комисията30.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД30.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка25.09.2020 г.
Договор ОП 125.09.2020 г.
Договор ОП 225.09.2020 г.
Договор ОП 325.09.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 111.11.2022 г.
Обявление за приключил договор ОП 311.11.2022 г.
Обявление за приключил договор ОП 207.12.2022 г.