Публично състезание

Наименование:  „Язовир „Цанков камък“ – изготвяне на работен проект за разширяване на съществуващата пиезометрична КИС в долината на р. Гашня, язовирен район „Въча“

Реф. №: 19ИП-Р60А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.02.2020 г.
Обявление24.02.2020 г.
Документация24.02.2020 г.
Техническа спецификация24.02.2020 г.
еЕЕДОП24.02.2020 г.
Приложение 124.02.2020 г.
Приложение 224.02.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне. на оферти17.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ20.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ13.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.05.2020 г.
Протокол 116.06.2020 г.
Протокол 216.06.2020 г.
Протокол комисия16.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД16.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка02.09.2020 г.
Договор02.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор06.04.2021 г.