Публично състезание

Наименование: "Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ "Пещера"

Реф. №: 19РП-В60А070

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0007

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.02.2020 г.
Обявление11.02.2020 г.
Документация11.02.2020 г.
Техническа спецификация11.02.2020 г.
еЕЕДОП11.02.2020 г.
Протокол 121.04.2020 г.
Протокол 205.06.2020 г.
Протокол на комисията 05.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД05.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка18.06.2020 г.