Открита процедура

Наименование: "Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Реф. №: 19ЧР-519А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0022

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.07.2019 г.
Обявление08.07.2019 г.
Документация08.07.2019 г.
еЕЕДОП08.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение19.08.2019 г.
Протокол 116.09.2019 г.
Протокол 216.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Договор07.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка07.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор16.12.2021 г.