Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на дограма за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-В60А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0014

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 119.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения01.08.2019 г.
Протокол 226.08.2019 г.
Протокол 326.08.2019 г.
Доклад на комисията26.08.2019 г.
Решение на СД26.08.2019 г.
Договор ОП125.10.2019 г.
Договор ОП325.10.2019 г.
Договор ОП425.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП1, ОП3 и ОП425.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Договор ОП211.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП211.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 124.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка13.04.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 430.09.2020 г.