Публично състезание

Наименование: "Изграждане на оптична свързаност" в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-В50А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0010

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 123.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.08.2019 г.
Протокол 216.09.2019 г.
Протокол 316.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 130.09.2019 г.
Договор ОП 226.02.2020 г.
Договор ОП 326.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка26.02.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 310.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 230.10.2020 г.