Публично състезание

Наименование: "Инженерни услуги по проектиране за нуждите на Предприятие ВЕЦ" в обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Изработване инвестиционен проект за ВЕЦ "Студен кладенец" – система за заливане с вода на СТ-1, СТ-2 и СТ-3 и изграждане на защитни стени между тях;
Обособена позиция №2 – Изработване на проект за ПАВЕЦ "Белмекен" – система за заливане с вода на СТ-1, СТ-2 и СТ-5;
Обособена позиция №3 – Изработване на инвестиционен проект за ВЕЦ "Ивайловград" за възстановяване на настилка и конструкция мост;
Обособена позиция №4 – Изработване на инвестиционен проект за ВЕЦ "Бял Извор" – пасарелка над стена дневен изравнител

Реф. №: 19ИП-450А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0020

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.06.2019 г.
Обявление19.06.2019 г.
Документация19.06.2019 г.
еЕЕДОП19.06.2019 г.
Разяснения11.07.2019 г.
Протокол 115.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Протокол 308.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 208.10.2019 г.
Договор - ОП 319.12.2019 г.
Договор - ОП 419.12.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 3 и 419.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.06.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 423.12.2021 г.