Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 на външния кръг и допълване с вода на вътрешния кръг с тръби от неръждаема стомана в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 19ИП-Т50А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0015

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 112.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.07.2019 г.
Протокол 223.08.2019 г.
Протокол 323.08.2019 г.
Доклад на комисията23.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Договор08.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка08.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор28.05.2021 г.
Обявление за изменение26.07.2021 г.
Допълнително споразумение26.07.2021 г.