Публично състезание

Наименование: "Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи, в три обособени позиции"

Реф. №: 19РП-М50А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0016

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Договор - ОП 102.10.2019 г.
Договор - ОП 202.10.2019 г.
Договор - ОП 302.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка02.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 110.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 210.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 310.01.2020 г.