Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Т50А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0007

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.05.2019 г.
Обявление28.05.2019 г.
Документация28.05.2019 г.
еЕЕДОП28.05.2019 г.
Разяснение07.06.2019 г.
Разяснения13.06.2019 г.
Протокол 125.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения23.07.2019 г.
Протокол 223.08.2019 г.
Протокол 323.08.2019 г.
Доклад на комисията23.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 7, 8, 11 и 1326.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 309.09.2019 г.
Договор - ОП 208.10.2019 г.
Договор - ОП 408.10.2019 г.
Договор - ОП 508.10.2019 г.
Договор - ОП 608.10.2019 г.
Договор - ОП 908.10.2019 г.
Договор - ОП 1008.10.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 2, 4, 5, 6, 9 и 1008.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 520.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1020.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 222.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 622.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 923.01.2020 г.