Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки, лекотоварни, специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-319А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Документация - нова21.06.2019 г.
Протокол 119.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Протокол 322.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Договор - ОП 126.09.2019 г.
Договор - ОП 226.09.2019 г.
Договор - ОП 326.09.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.09.2019 г.
Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение18.06.2020 г.
Допълнително споразумение18.06.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 108.11.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществента поръчка ОП 208.11.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 308.11.2021 г.