Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор"

Реф. №: 19ИП-В50А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
График за изпълнението14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 122.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.08.2019 г.
Протокол 204.10.2019 г.
Протокол 304.10.2019 г.
Доклад на комисията04.10.2019 г.
Решение на ИД04.10.2019 г.
Договор28.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка28.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор09.06.2023 г.