Публично състезание

Наименование: "Изпълнение на проект на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала във ВЕЦ "Батак"

Реф. №: 18ИП-450А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0019

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.06.2019 г.
Обявление19.06.2019 г.
Документация19.06.2019 г.
еЕЕДОП19.06.2019 г.
Протокол 108.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения22.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Протокол 308.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Договор19.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка19.12.2019 г.
Обявление за приключил договор 25.11.2020 г.