Публично състезание

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни дейности по системи за предотвратяване на експлозии и пожари (СПЕП) в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Р50А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.06.2019 г.
Обявление17.06.2019 г.
Документация17.06.2019 г.
еЕЕДОП17.06.2019 г.
Разяснения21.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Протокол 122.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор - ОП 124.10.2019 г.
Договор - ОП 224.10.2019 г.
Договор - ОП 324.10.2019 г.
Договор - ОП 424.10.2019 г.
Договор - ОП 524.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП 424.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 101.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 201.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП3 01.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП528.07.2020 г.