Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на масла за маслено стопанство на Предприятие ВЕЦ"

Реф. №: 19РП-Т50А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.04.2019 г.
Покана03.04.2019 г.
Договор24.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор26.08.2019 г.