Публично състезание

Наименование: "Изработване и доставка на заготовки и материали за изработване на демонтажно-компенсаторни връзки на сферични шибъри на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ "Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-350А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0004

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Обявление26.02.2019 г.
Документация26.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Разяснение 118.03.2019 г.
Разяснение 218.03.2019 г.
Разяснение 318.03.2019 г.
Разяснение 418.03.2019 г.
Разяснение 518.03.2019 г.
Протокол 128.03.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2019 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на ИД22.05.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 3 и 725.06.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 501.07.2019 г.
Договор - ОП 102.07.2019 г.
Договор - ОП 202.07.2019 г.
Договор - ОП 402.07.2019 г.
Договор - ОП 602.07.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 4 и 602.07.2019 г.
Допълнително споразумение - ОП 607.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 409.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 609.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 124.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 224.09.2019 г.