Открита процедура

Наименование: Доставка на работно облекло за промишлени предприятия, униформено облекло и обувки в четири обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Доставка на работно облекло за промишлени предприятия;
Обособена позиция 2 - Доставка на униформено облекло;
Обособена позиция 3 - Доставка на мъжки и дамски обувки;
Обособена позиция 4 - Доставка на мъжки и дамски елеци и аксесоари, свързани с облеклото

Реф. №: 19ТП-519А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0008

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.06.2019 г.
Обявление10.06.2019 г.
Документация10.06.2019 г.
еЕЕДОП10.06.2019 г.
Разяснения14.06.2019 г.
Разяснения26.06.2019 г.
Разяснения28.06.2019 г.
Лого - НЕК ЕАД28.06.2019 г.
Съобщение за промяна в датата за отваряне на офертите09.07.2019 г.
Съобщение-промяна дата на отваряне на оферти-II12.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение25.07.2019 г.
Протокол 122.08.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2 и 320.09.2019 г.
Договор - ОП 107.11.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 107.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП 124.11.2022 г.