Публично състезание

Наименование: "Обследване на конструкцията на водовземна кула за ГНД на ВЕЦ "Пасарел" и изготвяне на работен проект"

Реф. №: 18ИП-Р60А080

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Обявление26.02.2019 г.
Документация26.02.2019 г.
Приложения 126.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Протокол 103.05.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.05.2019 г.
Протокол 212.06.2019 г.
Доклад на комисията12.06.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Договор02.08.2019 г.
Приложения към договора02.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка02.08.2019 г.
Договор - подизпълнител08.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор22.05.2023 г.