Публично състезание

Наименование: "Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М50А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0077

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване26.02.2019 г.