Публично състезание

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 18ТП-319А081

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0076

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.12.2018 г.
Обявление18.12.2018 г.
Документация18.12.2018 г.
Електронен ЕЕДОП в zip формат18.12.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения17.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Протокол 328.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2 и 308.02.2019 г.
Договор - ОП 112.03.2019 г.
Договор - ОП 412.03.2019 г.
Договор - ОП 512.03.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 4 и 512.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 116.04.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 502.07.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 402.07.2020 г.