Публично състезание

Наименование: "Доставка на външна дискова система с възможности за виртуализация на дискови масиви за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ИП-М19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0071

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 128.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Договор27.02.2019 г.
Обявление за възложена поръчка27.02.2019 г.