Пряко договаряне

Наименование: Закупуване на строителни материали за извършване на ремонтни дейности на обекти собственост на НЕК ЕАД в три обособени позиции

Реф. №: 18РП-У19А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0068

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Покана 121.11.2018 г.
Покана 221.11.2018 г.
Покана 321.11.2018 г.
Покана 421.11.2018 г.
Приложения21.11.2018 г.
еЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 114.12.2018 г.
Протокол 2 - преговори14.12.2018 г.
Протокол 314.12.2018 г.
Доклад на комисията14.12.2018 г.
Решение на СД14.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 320.12.2018 г.
Договор - ОП 114.01.2019 г.
Договор - ОП 214.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и 214.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор 26.03.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка29.04.2021 г.