Пряко договаряне

Наименование: Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД

Реф. №: 18ТП-419А078

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0001

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.01.2019 г.
Образец на декларация - чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП09.01.2019 г.
Договор05.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.03.2019 г.