Открита процедура

Наименование: "Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в четири обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т19А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0075

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.12.2018 г.
Обявление14.12.2018 г.
Документация14.12.2018 г.
еЕЕДОП14.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.02.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Договор - ОП 101.04.2019 г.
Договор - ОП 201.04.2019 г.
Договор - ОП 301.04.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2 и 301.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 121.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 230.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.