Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на врати за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-В60А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0073

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 726.02.2019 г.
Договор ОП109.04.2019 г.
Договор ОП209.04.2019 г.
Договор ОП309.04.2019 г.
Договор ОП409.04.2019 г.
Договор ОП509.04.2019 г.
Договор ОП609.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 608.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 309.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 528.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 110.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 216.11.2020 г.