публично състезание

Наименование: „Ремонт на таблен затвор на десен ремонтен затвор на основен изпускател на язовир „Искър“, язовирен район „Искър“

Реф. №: 18ИП-260А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0078

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Разяснения14.01.2019 г.
Разяснения17.01.2019 г.
Протокол 114.05.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор26.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор 25.08.2021 г.