Публично състезание

Наименование: "Укрепване, пристрояване от югоизток и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 18ИП-У90А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0066

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2018 г.
Обявление16.10.2018 г.
Документация16.10.2018 г.
еЕЕДОП16.10.2018 г.
Разяснение07.11.2018 г.
Протокол 110.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.02.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Протокол 306.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Информация при производство по обжалване25.03.2019 г.
Договор04.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка04.11.2019 г.
Обявление за приключил договор 11.09.2020 г.