Договаряне без предварителна покана за участие чрез борсова сделка

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 18ТП-419А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0064

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление за възложена поръчка21.11.2018 г.
Договор21.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор10.01.2020 г.