Публично състезание

Наименование: Изработване на цифрови модели за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-Р60А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0065

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление15.10.2018 г.
Документация15.10.2018 г.
еЕЕДОП15.10.2018 г.
Протокол 113.12.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.02.2019 г.
Протокол 201.04.2019 г.
Протокол 301.04.2019 г.
Доклад на комисията01.04.2019 г.
Решение на ИД01.04.2019 г.
Обявление - прекратяване23.04.2019 г.