Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Изготвяне на технически паспорти в обособени позиции“

Реф. №: 19ИП-У60А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0034

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.08.2019 г.
Обявление05.08.2019 г.
Документация05.08.2019 г.
Приложение 1 към ТС за ОП 505.08.2019 г.
еЕЕДОП05.08.2019 г.
Разяснения28.08.2019 г.
Протокол 114.10.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти.06.11.2019 г.
Протокол 216.01.2020 г.
Протокол 316.01.2020 г.
Доклад на комисията16.01.2020 г.
Решение на ИД16.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка09.03.2020 г.
Договор ОП 109.03.2020 г.
Договор ОП 209.03.2020 г.
Договор ОП 309.03.2020 г.
Договор ОП 409.03.2020 г.
Договор ОП 509.03.2020 г.

Наименование: "Доставка на части и извършване на ремонт на 1 фаза от високомощен прекъсвач АВВ тип HPL420/31B2 и задвижване BLG 1002"

Реф. №: 19РП-В50А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0033

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.07.2019 г.
Обявление19.07.2019 г.
Документация19.07.2019 г.
еЕЕДОП19.07.2019 г.
Протокол16.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Обявление - прекратяване27.09.2019 г.

Наименование: "Доставка на заготовки за изработка на полупръстени-носачи на графитни уплътнения на ХГ1, ХГ2 и ХГ3 за ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 19ИП-350А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0025

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти16.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.09.2019 г.
Протокол 131.10.2019 г.
Протокол 231.10.2019 г.
Доклад на комисията31.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Договор03.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка03.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.04.2020 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на изолатори на изводи 10,5 kV на СТ1 и СТ2 за ВЕЦ "Студен кладенец"

Реф. №: 19ИП-350А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0026

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.09.2019 г.
Протокол 104.10.2019 г.
Протокол 204.10.2019 г.
Доклад на комисията04.10.2019 г.
Решение на ИД04.10.2019 г.
Договор18.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка18.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Р50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0027

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Разяснения08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Протокол 102.09.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.09.2019 г.
Протокол 231.10.2019 г.
Протокол 331.10.2019 г.
Доклад на комисията31.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 226.11.2019 г.
Договор - ОП 317.12.2019 г.
Договор - ОП 417.12.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 3 и 417.12.2019 г.

Наименование: "Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ и ниските етажи централата във ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 19РП-Р50А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0024

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Протокол 127.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Обявление - прекратяване26.11.2019 г.

Наименование: Доставка на специализирано оборудване за работа при високопланински тежки зимни условия (ТЗУ) – облекло, средства за придвижване (ски, снегоходки), ски оборудване и аксесоария в две обособени позиции, реф. №19ТП-560А014, както следва:
Обособена позиция 1 – Доставка на специализирано оборудване за работа при високопланински тежки зимни условия (ТЗУ) – облекло, средства за придвижване (ски, снегоходки), лавинно оборудване и аксесоари, навигация (GPS уреди);
Обособена позиция 2 –Доставка на ски оборудване за ПОК „Енерго“ Пампорово и ПД „Енерго“ Боровец.

Реф. №: 19ТП-560А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0030

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти05.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Протокол 123.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения18.09.2019 г.
Протокол 207.10.2019 г.
Протокол 307.10.2019 г.
Доклад на комисията07.10.2019 г.
Решение на ИД07.10.2019 г.
Решение на ИД18.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка17.03.2020 г.
Договор17.03.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД.22.04.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - ОП207.05.2020 г.

Наименование: "Доставка на бетон и циментов разтвор за извършване ремонтни дейности по облицовката на р."Гашня", язовирен район "Въча"

Реф. №: 19РП-М60А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0031

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Разяснения29.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти09.08.2019 г.
Протокол 129.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.09.2019 г.
Решение на ИД09.10.2019 г.
Протокол 204.11.2019 г.
Доклад на комисията04.11.2019 г.
Договор04.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка04.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на бетон за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2019 г. в шест обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 19РП-М60А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0032

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти09.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.09.2019 г.
Решение на ИД09.10.2019 г.
Протокол 104.11.2019 г.
Протокол 204.11.2019 г.
Доклад на комисията04.11.2019 г.
Договор - ОП 104.11.2019 г.
Договор - ОП 204.11.2019 г.
Договор - ОП 504.11.2019 г.
Обявление - възлагане04.11.2019 г.
Обявление - прекратяване04.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции"

Реф. №: 19АС-219А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0028

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Протокол 111.09.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения14.11.2019 г.
Протокол 213.12.2019 г.
Протокол 313.12.2019 г.
Доклад на комисията13.12.2019 г.
Решение на ИД13.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.01.2020 г.
Договор ОП 124.01.2020 г.
Договор ОП 224.01.2020 г.

Наименование: Основен ремонт на компресори технологичен въздух №5, 6, 7, 8, 9 и 10 в ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 19РП-У50А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0029

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.09.2019 г.
Протокол 101.11.2019 г.
Протокол 201.11.2019 г.
Доклад на комисията01.11.2019 г.
Решение на ИД01.11.2019 г.
Договор12.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка12.12.2019 г.

Наименование: "Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Реф. №: 19ЧР-519А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0022

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.07.2019 г.
Обявление08.07.2019 г.
Документация08.07.2019 г.
еЕЕДОП08.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение19.08.2019 г.
Протокол 116.09.2019 г.
Протокол 216.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Договор07.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка07.11.2019 г.

Наименование: "Изработване на цифрови модели за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Р60А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0023

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.07.2019 г.
Обявление11.07.2019 г.
Документация11.07.2019 г.
Въча - Приложение 2 - Схема на профилите за измерване на наносите11.07.2019 г.
Доспат - Приложение 2 - Схема на профилите за измерване на наносите11.07.2019 г.
еЕЕДОП11.07.2019 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП11.07.2019 г.
Становище за извършена проверка по чл. 232 от ЗОП11.07.2019 г.
Разяснения26.07.2019 г.
Протокол 109.09.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.09.2019 г.
Протокол 215.01.2020 г.
Протокол 315.01.2020 г.
Доклад на комисията15.01.2020 г.
Решение на ИД15.01.2020 г.
Обявление прекратяване29.01.2020 г.

Наименование: "Доставка на байпаси за изравнено налягане и байпаси за уплътнител на вода за ХГ-1 и ХГ-3"

Реф. №: 19ИП-В50А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.06.2019 г.
Обявление24.06.2019 г.
Документация24.06.2019 г.
еЕЕДОП24.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.07.2019 г.
Протокол 102.09.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор25.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка25.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка13.04.2020 г.

Наименование: "Изпълнение на проект на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала във ВЕЦ "Батак"

Реф. №: 18ИП-450А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0019

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.06.2019 г.
Обявление19.06.2019 г.
Документация19.06.2019 г.
еЕЕДОП19.06.2019 г.
Протокол 108.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения22.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Протокол 308.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Договор19.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка19.12.2019 г.

Наименование: "Инженерни услуги по проектиране за нуждите на Предприятие ВЕЦ" в обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Изработване инвестиционен проект за ВЕЦ "Студен кладенец" – система за заливане с вода на СТ-1, СТ-2 и СТ-3 и изграждане на защитни стени между тях;
Обособена позиция №2 – Изработване на проект за ПАВЕЦ "Белмекен" – система за заливане с вода на СТ-1, СТ-2 и СТ-5;
Обособена позиция №3 – Изработване на инвестиционен проект за ВЕЦ "Ивайловград" за възстановяване на настилка и конструкция мост;
Обособена позиция №4 – Изработване на инвестиционен проект за ВЕЦ "Бял Извор" – пасарелка над стена дневен изравнител

Реф. №: 19ИП-450А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0020

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.06.2019 г.
Обявление19.06.2019 г.
Документация19.06.2019 г.
еЕЕДОП19.06.2019 г.
Разяснения11.07.2019 г.
Протокол 115.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Протокол 308.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 208.10.2019 г.
Договор - ОП 319.12.2019 г.
Договор - ОП 419.12.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 3 и 419.12.2019 г.

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни дейности по системи за предотвратяване на експлозии и пожари (СПЕП) в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Р50А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.06.2019 г.
Обявление17.06.2019 г.
Документация17.06.2019 г.
еЕЕДОП17.06.2019 г.
Разяснения21.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Протокол 122.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор - ОП 124.10.2019 г.
Договор - ОП 224.10.2019 г.
Договор - ОП 324.10.2019 г.
Договор - ОП 424.10.2019 г.
Договор - ОП 524.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП 424.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 101.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 201.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП3 01.04.2020 г.

Наименование: "Доставка на електрически табла, материали и осветителени тела за площадката на ОРУ 220/110 kV и силови и оперативни (контролни) кабели за изграждане втори етап от разширението на ОРУ 220/110 kV"

Реф. №: 19ИП-Р50А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0017

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.06.2019 г.
Обявление17.06.2019 г.
Документация17.06.2019 г.
еЕЕДОП17.06.2019 г.
Протокол 106.08.2019 г.
Доклад на комисията06.08.2019 г.
Решение на ИД06.08.2019 г.
Обявление - прекратяване06.08.2019 г.

Наименование: "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор"

Реф. №: 19ИП-В50А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
График за изпълнението14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 122.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.08.2019 г.
Протокол 204.10.2019 г.
Протокол 304.10.2019 г.
Доклад на комисията04.10.2019 г.
Решение на ИД04.10.2019 г.
Договор28.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка28.10.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки, лекотоварни, специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-319А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Документация - нова21.06.2019 г.
Протокол 119.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Протокол 322.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Договор - ОП 126.09.2019 г.
Договор - ОП 226.09.2019 г.
Договор - ОП 326.09.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.09.2019 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук