Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на бетон и циментов разтвор за извършване ремонтни дейности по облицовката на р."Гашня", язовирен район "Въча"

Реф. №: 19РП-М60А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0031

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Разяснения29.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти09.08.2019 г.
Протокол 129.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.09.2019 г.
Решение на ИД09.10.2019 г.
Протокол 204.11.2019 г.
Доклад на комисията04.11.2019 г.
Договор04.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка04.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на бетон за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2019 г. в шест обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 19РП-М60А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0032

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти09.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.09.2019 г.
Решение на ИД09.10.2019 г.
Протокол 104.11.2019 г.
Протокол 204.11.2019 г.
Доклад на комисията04.11.2019 г.
Договор - ОП 104.11.2019 г.
Договор - ОП 204.11.2019 г.
Договор - ОП 504.11.2019 г.
Обявление - възлагане04.11.2019 г.
Обявление - прекратяване04.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции"

Реф. №: 19АС-219А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0028

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Протокол 111.09.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения14.11.2019 г.
Протокол 213.12.2019 г.
Протокол 313.12.2019 г.
Доклад на комисията13.12.2019 г.
Решение на ИД13.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.01.2020 г.
Договор ОП 124.01.2020 г.
Договор ОП 224.01.2020 г.

Наименование: Основен ремонт на компресори технологичен въздух №5, 6, 7, 8, 9 и 10 в ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 19РП-У50А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0029

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.09.2019 г.
Протокол 101.11.2019 г.
Протокол 201.11.2019 г.
Доклад на комисията01.11.2019 г.
Решение на ИД01.11.2019 г.
Договор12.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка12.12.2019 г.

Наименование: "Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Реф. №: 19ЧР-519А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0022

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.07.2019 г.
Обявление08.07.2019 г.
Документация08.07.2019 г.
еЕЕДОП08.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение19.08.2019 г.
Протокол 116.09.2019 г.
Протокол 216.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Договор07.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка07.11.2019 г.

Наименование: "Изработване на цифрови модели за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Р60А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0023

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.07.2019 г.
Обявление11.07.2019 г.
Документация11.07.2019 г.
Въча - Приложение 2 - Схема на профилите за измерване на наносите11.07.2019 г.
Доспат - Приложение 2 - Схема на профилите за измерване на наносите11.07.2019 г.
еЕЕДОП11.07.2019 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП11.07.2019 г.
Становище за извършена проверка по чл. 232 от ЗОП11.07.2019 г.
Разяснения26.07.2019 г.
Протокол 109.09.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.09.2019 г.
Протокол 215.01.2020 г.
Протокол 315.01.2020 г.
Доклад на комисията15.01.2020 г.
Решение на ИД15.01.2020 г.
Обявление прекратяване29.01.2020 г.

Наименование: "Доставка на байпаси за изравнено налягане и байпаси за уплътнител на вода за ХГ-1 и ХГ-3"

Реф. №: 19ИП-В50А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.06.2019 г.
Обявление24.06.2019 г.
Документация24.06.2019 г.
еЕЕДОП24.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.07.2019 г.
Протокол 102.09.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор25.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка25.10.2019 г.

Наименование: "Изпълнение на проект на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала във ВЕЦ "Батак"

Реф. №: 18ИП-450А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0019

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.06.2019 г.
Обявление19.06.2019 г.
Документация19.06.2019 г.
еЕЕДОП19.06.2019 г.
Протокол 108.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения22.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Протокол 308.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Договор19.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка19.12.2019 г.

Наименование: "Инженерни услуги по проектиране за нуждите на Предприятие ВЕЦ" в обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Изработване инвестиционен проект за ВЕЦ "Студен кладенец" – система за заливане с вода на СТ-1, СТ-2 и СТ-3 и изграждане на защитни стени между тях;
Обособена позиция №2 – Изработване на проект за ПАВЕЦ "Белмекен" – система за заливане с вода на СТ-1, СТ-2 и СТ-5;
Обособена позиция №3 – Изработване на инвестиционен проект за ВЕЦ "Ивайловград" за възстановяване на настилка и конструкция мост;
Обособена позиция №4 – Изработване на инвестиционен проект за ВЕЦ "Бял Извор" – пасарелка над стена дневен изравнител

Реф. №: 19ИП-450А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0020

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.06.2019 г.
Обявление19.06.2019 г.
Документация19.06.2019 г.
еЕЕДОП19.06.2019 г.
Разяснения11.07.2019 г.
Протокол 115.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.08.2019 г.
Протокол 208.10.2019 г.
Протокол 308.10.2019 г.
Доклад на комисията08.10.2019 г.
Решение на ИД08.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 208.10.2019 г.
Договор - ОП 319.12.2019 г.
Договор - ОП 419.12.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 3 и 419.12.2019 г.

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни дейности по системи за предотвратяване на експлозии и пожари (СПЕП) в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Р50А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.06.2019 г.
Обявление17.06.2019 г.
Документация17.06.2019 г.
еЕЕДОП17.06.2019 г.
Разяснения21.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Протокол 122.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор - ОП 124.10.2019 г.
Договор - ОП 224.10.2019 г.
Договор - ОП 324.10.2019 г.
Договор - ОП 424.10.2019 г.
Договор - ОП 524.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП 424.02.2020 г.

Наименование: "Доставка на електрически табла, материали и осветителени тела за площадката на ОРУ 220/110 kV и силови и оперативни (контролни) кабели за изграждане втори етап от разширението на ОРУ 220/110 kV"

Реф. №: 19ИП-Р50А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0017

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.06.2019 г.
Обявление17.06.2019 г.
Документация17.06.2019 г.
еЕЕДОП17.06.2019 г.
Протокол 106.08.2019 г.
Доклад на комисията06.08.2019 г.
Решение на ИД06.08.2019 г.
Обявление - прекратяване06.08.2019 г.

Наименование: "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор"

Реф. №: 19ИП-В50А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
График за изпълнението14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 122.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.08.2019 г.
Протокол 204.10.2019 г.
Протокол 304.10.2019 г.
Доклад на комисията04.10.2019 г.
Решение на ИД04.10.2019 г.
Договор28.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка28.10.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки, лекотоварни, специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-319А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Документация - нова21.06.2019 г.
Протокол 119.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Протокол 322.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Договор - ОП 126.09.2019 г.
Договор - ОП 226.09.2019 г.
Договор - ОП 326.09.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.09.2019 г.

Наименование: "Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи, в три обособени позиции"

Реф. №: 19РП-М50А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0016

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Договор - ОП 102.10.2019 г.
Договор - ОП 202.10.2019 г.
Договор - ОП 302.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка02.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 110.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 210.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 310.01.2020 г.

Наименование: "Доставка и/или подмяна на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД", разделена в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 19РП-М19А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0012

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 106.08.2019 г.
Доклад на комисията06.08.2019 г.
Решение на ИД06.08.2019 г.
Обявление - прекратяване07.08.2019 г.

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 на външния кръг и допълване с вода на вътрешния кръг с тръби от неръждаема стомана в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 19ИП-Т50А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0015

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 112.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.07.2019 г.
Протокол 223.08.2019 г.
Протокол 323.08.2019 г.
Доклад на комисията23.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Договор08.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка08.10.2019 г.

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за товарни автомобили и автобуси съветско и руско производство" в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-В19А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0013

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
Ценови таблици14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Ценови таблици - нов21.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения 22.07.2019 г.
Протокол 122.08.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Договор - ОП 126.09.2019 г.
Договор - ОП 226.09.2019 г.
Договор - ОП 326.09.2019 г.
Договор - ОП 426.09.2019 г.
Договор - ОП 526.09.2019 г.
Договор - ОП 626.09.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.09.2019 г.

Наименование: "Изграждане на оптична свързаност" в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-В50А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0010

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 123.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.08.2019 г.
Протокол 216.09.2019 г.
Протокол 316.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 130.09.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на дограма за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-В60А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0014

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 119.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения01.08.2019 г.
Протокол 226.08.2019 г.
Протокол 326.08.2019 г.
Доклад на комисията26.08.2019 г.
Решение на СД26.08.2019 г.
Договор ОП125.10.2019 г.
Договор ОП325.10.2019 г.
Договор ОП425.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП1, ОП3 и ОП425.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Договор ОП211.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП211.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 124.02.2020 г.

Наименование: Доставка на работно облекло за промишлени предприятия, униформено облекло и обувки в четири обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Доставка на работно облекло за промишлени предприятия;
Обособена позиция 2 - Доставка на униформено облекло;
Обособена позиция 3 - Доставка на мъжки и дамски обувки;
Обособена позиция 4 - Доставка на мъжки и дамски елеци и аксесоари, свързани с облеклото

Реф. №: 19ТП-519А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0008

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.06.2019 г.
Обявление10.06.2019 г.
Документация10.06.2019 г.
еЕЕДОП10.06.2019 г.
Разяснения14.06.2019 г.
Разяснения26.06.2019 г.
Разяснения28.06.2019 г.
Лого - НЕК ЕАД28.06.2019 г.
Съобщение за промяна в датата за отваряне на офертите09.07.2019 г.
Съобщение-промяна дата на отваряне на оферти-II12.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение25.07.2019 г.
Протокол 122.08.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2 и 320.09.2019 г.
Договор - ОП 107.11.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 107.11.2019 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование:  „Язовир „Цанков камък“ –...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изработка, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Ремонт на таблени затвори във...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук