Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на уреди в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Т50А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0007

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.05.2019 г.
Обявление28.05.2019 г.
Документация28.05.2019 г.
еЕЕДОП28.05.2019 г.
Разяснение07.06.2019 г.
Разяснения13.06.2019 г.
Протокол 125.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения23.07.2019 г.
Протокол 223.08.2019 г.
Протокол 323.08.2019 г.
Доклад на комисията23.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 7, 8, 11 и 1326.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 309.09.2019 г.
Договор - ОП 208.10.2019 г.
Договор - ОП 408.10.2019 г.
Договор - ОП 508.10.2019 г.
Договор - ОП 608.10.2019 г.
Договор - ОП 908.10.2019 г.
Договор - ОП 1008.10.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 2, 4, 5, 6, 9 и 1008.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 520.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1020.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 222.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 622.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 923.01.2020 г.

Наименование: "Доставка на масла за маслено стопанство на Предприятие ВЕЦ"

Реф. №: 19РП-Т50А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.04.2019 г.
Покана03.04.2019 г.
Договор24.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор26.08.2019 г.

Наименование: "Обследване на конструкцията на водовземна кула за ГНД на ВЕЦ "Пасарел" и изготвяне на работен проект"

Реф. №: 18ИП-Р60А080

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Обявление26.02.2019 г.
Документация26.02.2019 г.
Приложения 126.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Протокол 103.05.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.05.2019 г.
Протокол 212.06.2019 г.
Доклад на комисията12.06.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Договор02.08.2019 г.
Приложения към договора02.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка02.08.2019 г.
Договор - подизпълнител08.08.2019 г.

Наименование: "Изработване и доставка на заготовки и материали за изработване на демонтажно-компенсаторни връзки на сферични шибъри на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ "Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-350А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0004

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Обявление26.02.2019 г.
Документация26.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Разяснение 118.03.2019 г.
Разяснение 218.03.2019 г.
Разяснение 318.03.2019 г.
Разяснение 418.03.2019 г.
Разяснение 518.03.2019 г.
Протокол 128.03.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2019 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на ИД22.05.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 3 и 725.06.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 501.07.2019 г.
Договор - ОП 102.07.2019 г.
Договор - ОП 202.07.2019 г.
Договор - ОП 402.07.2019 г.
Договор - ОП 602.07.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 4 и 602.07.2019 г.
Допълнително споразумение - ОП 607.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 409.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 609.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 124.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 224.09.2019 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 19ТП-319А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Покана 126.02.2019 г.
Покана 226.02.2019 г.
Покана 326.02.2019 г.
Покана 426.02.2019 г.
Покана 526.02.2019 г.
Покана 626.02.2019 г.
Приложения26.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Протокол 119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.219.03.2019 г.
Доклад на комисията19.03.2019 г.
Решение на ИД19.03.2019 г.
Договор - ОП 110.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 110.05.2019 г.
Договор - Оп 223.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 223.05.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на врати в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0002

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.01.2019 г.
Обявление24.01.2019 г.
Документация24.01.2019 г.
еЕЕДОП24.01.2019 г.
Разяснения06.02.2019 г.
Разяснения11.02.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.03.2019 г.
Протокол 203.04.2019 г.
Протокол 303.04.2019 г.
Доклад на комисията03.04.2019 г.
Решение на ИД03.04.2019 г.
Договор - ОП 113.05.2019 г.
Договор - ОП 213.05.2019 г.
Договор - ОП 313.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка13.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 108.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.08.2019 г.

Наименование: Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД

Реф. №: 18ТП-419А078

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0001

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.01.2019 г.
Образец на декларация - чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП09.01.2019 г.
Договор05.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.03.2019 г.

Наименование: „Ремонт на таблен затвор на десен ремонтен затвор на основен изпускател на язовир „Искър“, язовирен район „Искър“

Реф. №: 18ИП-260А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0078

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Разяснения14.01.2019 г.
Разяснения17.01.2019 г.
Протокол 114.05.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор26.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.11.2019 г.

Наименование: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на НЕК – централно управление, почивно дело и площадка „Белене“;
Обособена позиция 2: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“;
Обособена позиция 3: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 18ТП-519А071

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0079

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения07.01.2019 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Протокол 130.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.05.2019 г.
Протокол 212.06.2019 г.
Протокол 312.06.2019 г.
Доклад на комисията12.06.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Договор ОП109.07.2019 г.
Договор ОП209.07.2019 г.
Договор ОП309.07.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.07.2019 г.

Наименование: "Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М50А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0077

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване26.02.2019 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 18ТП-319А081

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0076

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.12.2018 г.
Обявление18.12.2018 г.
Документация18.12.2018 г.
Електронен ЕЕДОП в zip формат18.12.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения17.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Протокол 328.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2 и 308.02.2019 г.
Договор - ОП 112.03.2019 г.
Договор - ОП 412.03.2019 г.
Договор - ОП 512.03.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 4 и 512.03.2019 г.

Наименование: "Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в четири обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т19А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0075

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.12.2018 г.
Обявление14.12.2018 г.
Документация14.12.2018 г.
еЕЕДОП14.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.02.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Договор - ОП 101.04.2019 г.
Договор - ОП 201.04.2019 г.
Договор - ОП 301.04.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2 и 301.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 121.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 230.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.

Наименование: 
Доставка на персонални компютри за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 360 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 2: Доставка на 30 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 3: Доставка на 50 бр. преносими компютри тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 4: Доставка на 6 бр. преносими компютри тип 2 за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД

Обособена позиция 5: Доставка на 200 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 6: Доставка на 100 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 7: Доставка на 22 бр. преносими компютри за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;Реф. №: 18ИП-219А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0072

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Протокол 107.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.03.2019 г.
Протокол 215.03.2019 г.
Протокол 315.03.2019 г.
Доклад15.03.2019 г.
Рeшение класиране15.03.2019 г.
Договор - ОП 127.05.2019 г.
Договор - ОП 227.05.2019 г.
Договор - ОП 327.05.2019 г.
Договор - ОП 527.05.2019 г.
Договор - ОП 627.05.2019 г.
Договор - ОП 727.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 3, 5, 6 и 727.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 105.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 705.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 626.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 523.08.2019 г.

Наименование: Доставка на компютърна техника за нуждите на рехабилитация в обекти на Предприятие „Водноелектрически централи”

Реф. №: 18ИП - Р50А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0074

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения25.01.2019 г.
Протокол 121.02.2019 г.
Протокол 221.02.2019 г.
Доклад на комисията21.02.2019 г.
Решение на СД21.02.2019 г.
Договор29.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка29.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор21.05.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на врати за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-В60А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0073

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 726.02.2019 г.
Договор ОП109.04.2019 г.
Договор ОП209.04.2019 г.
Договор ОП309.04.2019 г.
Договор ОП409.04.2019 г.
Договор ОП509.04.2019 г.
Договор ОП609.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 608.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 309.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 528.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 110.02.2020 г.

Наименование: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №1";
Обособена позиция 2: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №2"

Реф. №: 18АС-Т19А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0070

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Протокол 125.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.02.2019 г.
Протокол 212.03.2019 г.
Протокол 312.03.2019 г.
Доклад на комисията12.03.2019 г.
Решение на ИД12.03.2019 г.
Договор - ОП 131.05.2019 г.
Договор - ОП 231.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка31.05.2019 г.

Наименование: "Доставка на външна дискова система с възможности за виртуализация на дискови масиви за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ИП-М19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0071

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 128.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Договор27.02.2019 г.
Обявление за възложена поръчка27.02.2019 г.

Наименование: Закупуване на строителни материали за извършване на ремонтни дейности на обекти собственост на НЕК ЕАД в три обособени позиции

Реф. №: 18РП-У19А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0068

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Покана 121.11.2018 г.
Покана 221.11.2018 г.
Покана 321.11.2018 г.
Покана 421.11.2018 г.
Приложения21.11.2018 г.
еЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 114.12.2018 г.
Протокол 2 - преговори14.12.2018 г.
Протокол 314.12.2018 г.
Доклад на комисията14.12.2018 г.
Решение на СД14.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 320.12.2018 г.
Договор - ОП 114.01.2019 г.
Договор - ОП 214.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и 214.01.2019 г.

Наименование: Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 3 (три) години

Реф. №: 18ТП–У19А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0069

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Обявление21.11.2018 г.
Документация 21.11.2018 г.
eЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 107.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения16.01.2019 г.
Протокол 222.01.2019 г.
Протокол 322.01.2019 г.
Доклад на комисията22.01.2019 г.
Решение на СД22.01.2019 г.
Договор11.02.2019 г.
Oбявление за възложена поръчка11.02.2019 г.

Наименование: "Рехабилитация на ХГ-2 във ВЕЦ "Девин"

Реф. №: 18ИП-150А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0067

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.11.2018 г.
Обявление19.11.2018 г.
Документация19.11.2018 г.
еЕЕДОП19.11.2018 г.
Чертеж 119.11.2018 г.
Чертеж 219.11.2018 г.
Чертеж 319.11.2018 г.
Чертеж 419.11.2018 г.
Разяснения10.12.2018 г.
Обявление за измененние17.12.2018 г.
Разяснение04.01.2019 г.
Разяснение28.01.2019 г.
Протокол 128.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2019 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на ИД22.05.2019 г.
Договор05.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.08.2019 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование:  „Язовир „Цанков камък“ –...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изработка, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Ремонт на таблени затвори във...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук