Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи, в три обособени позиции"

Реф. №: 19РП-М50А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0016

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Договор - ОП 102.10.2019 г.
Договор - ОП 202.10.2019 г.
Договор - ОП 302.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка02.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 110.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 210.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 310.01.2020 г.

Наименование: "Доставка и/или подмяна на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД", разделена в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 19РП-М19А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0012

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 106.08.2019 г.
Доклад на комисията06.08.2019 г.
Решение на ИД06.08.2019 г.
Обявление - прекратяване07.08.2019 г.

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 на външния кръг и допълване с вода на вътрешния кръг с тръби от неръждаема стомана в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 19ИП-Т50А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0015

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 112.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.07.2019 г.
Протокол 223.08.2019 г.
Протокол 323.08.2019 г.
Доклад на комисията23.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Договор08.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка08.10.2019 г.

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за товарни автомобили и автобуси съветско и руско производство" в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-В19А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0013

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
Ценови таблици14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение21.06.2019 г.
Ценови таблици - нов21.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения 22.07.2019 г.
Протокол 122.08.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Договор - ОП 126.09.2019 г.
Договор - ОП 226.09.2019 г.
Договор - ОП 326.09.2019 г.
Договор - ОП 426.09.2019 г.
Договор - ОП 526.09.2019 г.
Договор - ОП 626.09.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.09.2019 г.

Наименование: "Изграждане на оптична свързаност" в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-В50А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0010

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 123.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.08.2019 г.
Протокол 216.09.2019 г.
Протокол 316.09.2019 г.
Доклад на комисията16.09.2019 г.
Решение на СД16.09.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 130.09.2019 г.
Договор ОП 226.02.2020 г.
Договор ОП 326.02.2020 г.
Обявление за възложена поръчка26.02.2020 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на дограма за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции

Реф. №: 19ИП-В60А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0014

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.06.2019 г.
Обявление14.06.2019 г.
Документация14.06.2019 г.
еЕЕДОП14.06.2019 г.
Протокол 119.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения01.08.2019 г.
Протокол 226.08.2019 г.
Протокол 326.08.2019 г.
Доклад на комисията26.08.2019 г.
Решение на СД26.08.2019 г.
Договор ОП125.10.2019 г.
Договор ОП325.10.2019 г.
Договор ОП425.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП1, ОП3 и ОП425.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Договор ОП211.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка ОП211.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 124.02.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка13.04.2020 г.

Наименование: Доставка на работно облекло за промишлени предприятия, униформено облекло и обувки в четири обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Доставка на работно облекло за промишлени предприятия;
Обособена позиция 2 - Доставка на униформено облекло;
Обособена позиция 3 - Доставка на мъжки и дамски обувки;
Обособена позиция 4 - Доставка на мъжки и дамски елеци и аксесоари, свързани с облеклото

Реф. №: 19ТП-519А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0008

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.06.2019 г.
Обявление10.06.2019 г.
Документация10.06.2019 г.
еЕЕДОП10.06.2019 г.
Разяснения14.06.2019 г.
Разяснения26.06.2019 г.
Разяснения28.06.2019 г.
Лого - НЕК ЕАД28.06.2019 г.
Съобщение за промяна в датата за отваряне на офертите09.07.2019 г.
Съобщение-промяна дата на отваряне на оферти-II12.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценово предложение25.07.2019 г.
Протокол 122.08.2019 г.
Протокол 222.08.2019 г.
Доклад на комисията22.08.2019 г.
Решение на СД22.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2 и 320.09.2019 г.
Договор - ОП 107.11.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 107.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на уреди в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Т50А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0007

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.05.2019 г.
Обявление28.05.2019 г.
Документация28.05.2019 г.
еЕЕДОП28.05.2019 г.
Разяснение07.06.2019 г.
Разяснения13.06.2019 г.
Протокол 125.06.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения23.07.2019 г.
Протокол 223.08.2019 г.
Протокол 323.08.2019 г.
Доклад на комисията23.08.2019 г.
Решение на СД23.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 7, 8, 11 и 1326.08.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 309.09.2019 г.
Договор - ОП 208.10.2019 г.
Договор - ОП 408.10.2019 г.
Договор - ОП 508.10.2019 г.
Договор - ОП 608.10.2019 г.
Договор - ОП 908.10.2019 г.
Договор - ОП 1008.10.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 2, 4, 5, 6, 9 и 1008.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 520.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1020.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 222.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 622.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 923.01.2020 г.

Наименование: "Доставка на масла за маслено стопанство на Предприятие ВЕЦ"

Реф. №: 19РП-Т50А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.04.2019 г.
Покана03.04.2019 г.
Договор24.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор26.08.2019 г.

Наименование: "Обследване на конструкцията на водовземна кула за ГНД на ВЕЦ "Пасарел" и изготвяне на работен проект"

Реф. №: 18ИП-Р60А080

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Обявление26.02.2019 г.
Документация26.02.2019 г.
Приложения 126.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Протокол 103.05.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.05.2019 г.
Протокол 212.06.2019 г.
Доклад на комисията12.06.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Договор02.08.2019 г.
Приложения към договора02.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка02.08.2019 г.
Договор - подизпълнител08.08.2019 г.

Наименование: "Изработване и доставка на заготовки и материали за изработване на демонтажно-компенсаторни връзки на сферични шибъри на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ "Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-350А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0004

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Обявление26.02.2019 г.
Документация26.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Разяснение 118.03.2019 г.
Разяснение 218.03.2019 г.
Разяснение 318.03.2019 г.
Разяснение 418.03.2019 г.
Разяснение 518.03.2019 г.
Протокол 128.03.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2019 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на ИД22.05.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 3 и 725.06.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 501.07.2019 г.
Договор - ОП 102.07.2019 г.
Договор - ОП 202.07.2019 г.
Договор - ОП 402.07.2019 г.
Договор - ОП 602.07.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 4 и 602.07.2019 г.
Допълнително споразумение - ОП 607.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 409.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 609.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 124.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 224.09.2019 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 19ТП-319А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.02.2019 г.
Покана 126.02.2019 г.
Покана 226.02.2019 г.
Покана 326.02.2019 г.
Покана 426.02.2019 г.
Покана 526.02.2019 г.
Покана 626.02.2019 г.
Приложения26.02.2019 г.
еЕЕДОП26.02.2019 г.
Протокол 119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.119.03.2019 г.
Протокол от преговори 2.219.03.2019 г.
Доклад на комисията19.03.2019 г.
Решение на ИД19.03.2019 г.
Договор - ОП 110.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 110.05.2019 г.
Договор - Оп 223.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 223.05.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на врати в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0002

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.01.2019 г.
Обявление24.01.2019 г.
Документация24.01.2019 г.
еЕЕДОП24.01.2019 г.
Разяснения06.02.2019 г.
Разяснения11.02.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.03.2019 г.
Протокол 203.04.2019 г.
Протокол 303.04.2019 г.
Доклад на комисията03.04.2019 г.
Решение на ИД03.04.2019 г.
Договор - ОП 113.05.2019 г.
Договор - ОП 213.05.2019 г.
Договор - ОП 313.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка13.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 108.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.08.2019 г.

Наименование: Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД

Реф. №: 18ТП-419А078

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0001

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.01.2019 г.
Образец на декларация - чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП09.01.2019 г.
Договор05.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.03.2019 г.

Наименование: „Ремонт на таблен затвор на десен ремонтен затвор на основен изпускател на язовир „Искър“, язовирен район „Искър“

Реф. №: 18ИП-260А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0078

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Разяснения14.01.2019 г.
Разяснения17.01.2019 г.
Протокол 114.05.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения31.07.2019 г.
Протокол 202.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор26.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка26.11.2019 г.

Наименование: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на НЕК – централно управление, почивно дело и площадка „Белене“;
Обособена позиция 2: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“;
Обособена позиция 3: Доставка на касети с тонер за периферни печатащи устройства за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Реф. №: 18ТП-519А071

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0079

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Разяснения07.01.2019 г.
Разяснения10.01.2019 г.
Протокол 130.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.05.2019 г.
Протокол 212.06.2019 г.
Протокол 312.06.2019 г.
Доклад на комисията12.06.2019 г.
Решение на ИД12.06.2019 г.
Договор ОП109.07.2019 г.
Договор ОП209.07.2019 г.
Договор ОП309.07.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.07.2019 г.

Наименование: "Доставка на чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М50А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0077

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.12.2018 г.
Обявление21.12.2018 г.
Документация21.12.2018 г.
еЕЕДОП21.12.2018 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване26.02.2019 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции

Реф. №: 18ТП-319А081

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0076

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.12.2018 г.
Обявление18.12.2018 г.
Документация18.12.2018 г.
Електронен ЕЕДОП в zip формат18.12.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения17.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Протокол 328.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2 и 308.02.2019 г.
Договор - ОП 112.03.2019 г.
Договор - ОП 412.03.2019 г.
Договор - ОП 512.03.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 4 и 512.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 116.04.2020 г.

Наименование: "Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в четири обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т19А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0075

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.12.2018 г.
Обявление14.12.2018 г.
Документация14.12.2018 г.
еЕЕДОП14.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.02.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Протокол 106.03.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Договор - ОП 101.04.2019 г.
Договор - ОП 201.04.2019 г.
Договор - ОП 301.04.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2 и 301.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 121.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 230.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.

Наименование: 
Доставка на персонални компютри за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 360 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 2: Доставка на 30 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 3: Доставка на 50 бр. преносими компютри тип 1 за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД и предприятие „Водноелектрически централи“

Обособена позиция 4: Доставка на 6 бр. преносими компютри тип 2 за нуждите на централно управление на НЕК ЕАД

Обособена позиция 5: Доставка на 200 бр. стационарни компютри с монитор тип 1 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 6: Доставка на 100 бр. стационарни компютри с монитор тип 2 за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;

Обособена позиция 7: Доставка на 22 бр. преносими компютри за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“;Реф. №: 18ИП-219А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0072

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Протокол 107.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.03.2019 г.
Протокол 215.03.2019 г.
Протокол 315.03.2019 г.
Доклад15.03.2019 г.
Рeшение класиране15.03.2019 г.
Договор - ОП 127.05.2019 г.
Договор - ОП 227.05.2019 г.
Договор - ОП 327.05.2019 г.
Договор - ОП 527.05.2019 г.
Договор - ОП 627.05.2019 г.
Договор - ОП 727.05.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 3, 5, 6 и 727.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 105.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 705.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 626.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 523.08.2019 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук