Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на геодезични уреди и геодезично оборудване за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-Т60А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0037

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.08.2019 г.
Обявление07.08.2019 г.
Документация07.08.2019 г.
еЕЕДОП07.08.2019 г.
Разяснения28.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения01.10.2019 г.
Протокол 118.11.2019 г.
Протокол 218.11.2019 г.
Доклад на комисията18.11.2019 г.
Решение на СД18.11.2019 г.
Договор - ОП 120.12.2019 г.
Договор - ОП 220.12.2019 г.
Договор - ОП 320.12.2019 г.
Договор - ОП 420.12.2019 г.
Договор - ОП 520.12.2019 г.
Договор - ОП 620.12.2019 г.
Договор - ОП 720.12.2019 г.
Договор - ОП 820.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка20.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор ОП119.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП219.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП319.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП619.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП713.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 423.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 523.04.2020 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на лицензиРеф. №:...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на метали, метални профили,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук