Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Укрепване, пристрояване от югоизток и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 18ИП-У90А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0066

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2018 г.
Обявление16.10.2018 г.
Документация16.10.2018 г.
еЕЕДОП16.10.2018 г.
Разяснение07.11.2018 г.
Протокол 110.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.02.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Протокол 306.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Информация при производство по обжалване25.03.2019 г.
Договор04.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка04.11.2019 г.

Наименование: Изработване на цифрови модели за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-Р60А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0065

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление15.10.2018 г.
Документация15.10.2018 г.
еЕЕДОП15.10.2018 г.
Протокол 113.12.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.02.2019 г.
Протокол 201.04.2019 г.
Протокол 301.04.2019 г.
Доклад на комисията01.04.2019 г.
Решение на ИД01.04.2019 г.
Обявление - прекратяване23.04.2019 г.

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 18ТП-419А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0064

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление за възложена поръчка21.11.2018 г.
Договор21.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор10.01.2020 г.

Наименование: "Денонощна въоръжена охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции"

Реф. №: 18ТП-219А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0063

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.10.2018 г.
Обявление12.10.2018 г.
Документация12.10.2018 г.
еЕЕДОП12.10.2018 г.
Разяснение22.10.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение29.10.2018 г.
Документация-коригирана29.10.2018 г.
еЕЕДОП-кор29.10.2018 г.
Разяснения31.10.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Решение на СД - предварителен подбор20.02.2019 г.
Покана 107.03.2019 г.
Покана 207.03.2019 г.
Покана 307.03.2019 г.
Покана 407.03.2019 г.
Покана 507.03.2019 г.
Покана 607.03.2019 г.
Покана 707.03.2019 г.
Покана 807.03.2019 г.
Покана 907.03.2019 г.
Протокол от преговори - Майнинг02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Глобъл02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Мултифорс02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Боду02.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Протокол 502.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Доклад на комисията - продължение02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор ОП 125.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 125.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 125.10.2019 г.
Гаранция за Изпълнение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 225.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 225.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 225.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 225.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 225.10.2019 г.
Договор ОП 325.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 325.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 325.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 425.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 425.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 425.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 425.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 425.10.2019 г.
Договор ОП 525.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 525.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 525.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 525.10.2019 г.
Договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Приложения към договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция подизпълнител ОП 525.10.2019 г.
Договор ОП 625.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 625.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 625.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 625.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 625.10.2019 г.
Договор ОП 725.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 725.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 725.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 725.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 725.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка25.10.2019 г.

Наименование: "Ремонт на охладителни инсталации" в обособени позиции

Реф. №: 18РП-В50А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0060

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП - ОП 1 и 201.10.2018 г.
еЕЕДОП - ОП 301.10.2018 г.
Чертеж01.10.2018 г.
Протокол 115.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Обявление - прекратяване15.11.2018 г.

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж на автоматични обезвъздушителни системи за камерите на савачните табли" в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 18ИП-350А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0062

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП01.10.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Доклад комисия23.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване03.12.2018 г.

Наименование: "Доставка на сървъри, софтуер, лицензи и модули за надстройване на съществуващ сървър в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-360А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0061

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление 01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП01.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения 202.11.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Протокол 223.11.2018 г.
Доклад комисия23.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 205.12.2018 г.
Договор - ОП 108.01.2019 г.
Договор - ОП 308.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и 308.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 318.03.2019 г.
Обявление - приключване на ОП 122.03.2019 г.

Наименование: Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за осветителни тела за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

Реф. №: 18АС-Т50А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0058

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.09.2018 г.
Обявление28.09.2018 г.
Документация28.09.2018 г.
еЕЕДОП28.09.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Доклад от комисията23.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД 23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване05.12.2018 г.

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД”, разделена в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М19А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0059

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.09.2018 г.
Обявление28.09.2018 г.
Документация28.09.2018 г.
еЕЕДОП28.09.2018 г.
Протокол 109.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.11.2018 г.
Протокол 203.12.2018 г.
Протокол 303.12.2018 г.
Доклад на комисията03.12.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД03.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 302.01.2019 г.
Договор - ОП 223.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 223.01.2019 г.

Наименование: "Инженерни услуги по проектиране за нуждите на Предприятие ВЕЦ в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-450А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0057

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Рeшение11.09.2018 г.
Обявление11.09.2018 г.
Документация11.09.2018 г.
еЕЕДОП11.09.2018 г.
Приложения ОП 111.09.2018 г.
Приложения ОП 311.09.2018 г.
Приложения ОП 411.09.2018 г.
Приложения ОП 511.09.2018 г.
Приложения ОП 911.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 111.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 211.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 311.09.2018 г.
Протокол 125.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Обявление - прекратяване ОП2, ОП7 и ОП926.11.2018 г.
Договор - ОП 105.03.2019 г.
Договор - ОП 305.03.2019 г.
Договор - ОП 405.03.2019 г.
Договор - ОП 505.03.2019 г.
Договор - ОП 605.03.2019 г.
Договор - ОП 805.03.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 3, 4, 5, 6 и 805.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 127.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 827.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 426.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 624.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.10.2019 г.

Наименование: "Безразрушително георадарно обследване насипите на левия и десния бряг на облицовката на долината на р. Гашня, ЯР "Въча"

Реф. №: 18ИП-Р60А059

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0053

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Приложение 131.08.2018 г.
Приложение 231.08.2018 г.
Приложение 331.08.2018 г.
Приложение 431.08.2018 г.
Приложение 531.08.2018 г.
Приложение 631.08.2018 г.
Приложение 731.08.2018 г.
Приложение 831.08.2018 г.
Приложение 931.08.2018 г.
Приложение 1031.08.2018 г.
Приложение 1131.08.2018 г.
Приложение 1231.08.2018 г.
Протокол 128.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор10.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка10.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор24.09.2019 г.

Наименование: "Изграждане на оптична свързаност между ПАВЕЦ "Чаира" и ПАВЕЦ "Белмекен"

Реф. №: 18ИП-Х50А047

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0051

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 115.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Договор09.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор20.01.2020 г.

Наименование: "Доставка на бетон за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година в 6 (шест) обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0056

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 111.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Обявление - прекратяване12.10.2018 г.

Наименование: "Увеличаване на пропускателната способност на водохващане Соколица – изграждане, язовирен район "Розов кладенец"

Реф. №: 18ИП-Х60А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0052

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Проект31.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения07.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.02.2019 г.
Договор07.02.2019 г.

Наименование: "Двугодишна доставка на метали за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0054

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Разяснение11.09.2018 г.
Разяснение 119.09.2018 г.
Разяснение 219.09.2018 г.
Протокол 117.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения24.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор08.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка08.01.2019 г.

Наименование: "Доставка на общостроителни материали за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година в 4 (четири) обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0055

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 124.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад от комисията26.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД класиране26.11.2018 г.
Договор - ОП 109.01.2019 г.
Договор - ОП 209.01.2019 г.
Договор - ОП 309.01.2019 г.
Договор - ОП 409.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление - приключване на ОП 422.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 102.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.07.2019 г.

Наименование: "Изготвяне на технически паспорти за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-У60А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0050

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.08.2018 г.
Обявление30.08.2018 г.
Документация30.08.2018 г.
еЕЕДОП 130.08.2018 г.
еЕЕДОП 230.08.2018 г.
Приложение 130.08.2018 г.
Протокол 109.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти17.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Обявление за прекратяване - ОП215.11.2018 г.
Решение на СД29.01.2019 г.
Обявление - прекратяване ОП111.02.2019 г.

Наименование: Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на „НЕК“ ЕАД чрез договор за медицинска застраховка

Реф. №: 18ЧР-519А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0049

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.08.2018 г.
Обявление15.08.2018 г.
Документация15.08.2018 г.
еЕЕДОП15.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения20.09.2018 г.
Протокол 111.10.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор07.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор20.11.2019 г.

Наименование: Ремонт на полюсите на ротора на ХГ-1 за ВЕЦ “Мала Църква”

Реф. №: 18РП-Х50А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0048

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.08.2018 г.
Обявление08.08.2018 г.
Документация08.08.2018 г.
еЕЕДОП08.08.2018 г.
Протокол 119.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор08.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.01.2020 г.
Обявление за изменение на договор - поправка11.02.2020 г.

Наименование: "Техническо водоснабдяване на ХГ" в 2 (две) обособени позиции

Реф. №: 18ИП-150А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0046

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2018 г.
Обявление06.08.2018 г.
Документация06.08.2018 г.
еЕЕДОП06.08.2018 г.
Разяснения10.08.2018 г.
Работни проекти за ХГ-2 и ХГ-3 на ВЕЦ "Тъжа"10.08.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение10.08.2018 г.
Протокол 103.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения19.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор - ОП 124.01.2019 г.
Договор - ОП 224.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.01.2019 г.
Обявление за прикл24.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 107.02.2020 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование:  „Язовир „Цанков камък“ –...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изработка, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Ремонт на таблени затвори във...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук