Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на компютърна техника за нуждите на рехабилитация в обекти на Предприятие „Водноелектрически централи”

Реф. №: 18ИП - Р50А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0074

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2018 г.
Обявление03.12.2018 г.
Документация03.12.2018 г.
еЕЕДОП03.12.2018 г.
Разяснения21.12.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения25.01.2019 г.
Протокол 121.02.2019 г.
Протокол 221.02.2019 г.
Доклад на комисията21.02.2019 г.
Решение на СД21.02.2019 г.
Договор29.03.2019 г.
Обявление за възложена поръчка29.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор21.05.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на врати за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-В60А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0073

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 120.02.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Доклад на комисията20.02.2019 г.
Решение на СД20.02.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 726.02.2019 г.
Договор ОП109.04.2019 г.
Договор ОП209.04.2019 г.
Договор ОП309.04.2019 г.
Договор ОП409.04.2019 г.
Договор ОП509.04.2019 г.
Договор ОП609.04.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 608.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 309.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 528.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 413.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 110.02.2020 г.

Наименование: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №1";
Обособена позиция 2: "Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД, съгласно Приложение №2"

Реф. №: 18АС-Т19А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0070

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Протокол 125.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.02.2019 г.
Протокол 212.03.2019 г.
Протокол 312.03.2019 г.
Доклад на комисията12.03.2019 г.
Решение на ИД12.03.2019 г.
Договор - ОП 131.05.2019 г.
Договор - ОП 231.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка31.05.2019 г.

Наименование: "Доставка на външна дискова система с възможности за виртуализация на дискови масиви за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ИП-М19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0071

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.11.2018 г.
Обявление30.11.2018 г.
Документация30.11.2018 г.
еЕЕДОП30.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.01.2019 г.
Протокол 128.01.2019 г.
Протокол 228.01.2019 г.
Доклад от комисията28.01.2019 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД28.01.2019 г.
Договор27.02.2019 г.
Обявление за възложена поръчка27.02.2019 г.

Наименование: Закупуване на строителни материали за извършване на ремонтни дейности на обекти собственост на НЕК ЕАД в три обособени позиции

Реф. №: 18РП-У19А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0068

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Покана 121.11.2018 г.
Покана 221.11.2018 г.
Покана 321.11.2018 г.
Покана 421.11.2018 г.
Приложения21.11.2018 г.
еЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 114.12.2018 г.
Протокол 2 - преговори14.12.2018 г.
Протокол 314.12.2018 г.
Доклад на комисията14.12.2018 г.
Решение на СД14.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 320.12.2018 г.
Договор - ОП 114.01.2019 г.
Договор - ОП 214.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и 214.01.2019 г.

Наименование: Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 3 (три) години

Реф. №: 18ТП–У19А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0069

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.11.2018 г.
Обявление21.11.2018 г.
Документация 21.11.2018 г.
eЕЕДОП21.11.2018 г.
Протокол 107.01.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения16.01.2019 г.
Протокол 222.01.2019 г.
Протокол 322.01.2019 г.
Доклад на комисията22.01.2019 г.
Решение на СД22.01.2019 г.
Договор11.02.2019 г.
Oбявление за възложена поръчка11.02.2019 г.

Наименование: "Рехабилитация на ХГ-2 във ВЕЦ "Девин"

Реф. №: 18ИП-150А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0067

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.11.2018 г.
Обявление19.11.2018 г.
Документация19.11.2018 г.
еЕЕДОП19.11.2018 г.
Чертеж 119.11.2018 г.
Чертеж 219.11.2018 г.
Чертеж 319.11.2018 г.
Чертеж 419.11.2018 г.
Разяснения10.12.2018 г.
Обявление за измененние17.12.2018 г.
Разяснение04.01.2019 г.
Разяснение28.01.2019 г.
Протокол 128.02.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2019 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на ИД22.05.2019 г.
Договор05.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка05.08.2019 г.
Обявление за изменение18.05.2020 г.
Допълнително споразумение18.05.2020 г.

Наименование: "Укрепване, пристрояване от югоизток и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 18ИП-У90А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0066

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2018 г.
Обявление16.10.2018 г.
Документация16.10.2018 г.
еЕЕДОП16.10.2018 г.
Разяснение07.11.2018 г.
Протокол 110.01.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти11.02.2019 г.
Протокол 206.03.2019 г.
Протокол 306.03.2019 г.
Доклад на комисията06.03.2019 г.
Решение на ИД06.03.2019 г.
Информация при производство по обжалване25.03.2019 г.
Договор04.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка04.11.2019 г.

Наименование: Изработване на цифрови модели за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции

Реф. №: 18ИП-Р60А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0065

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление15.10.2018 г.
Документация15.10.2018 г.
еЕЕДОП15.10.2018 г.
Протокол 113.12.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.02.2019 г.
Протокол 201.04.2019 г.
Протокол 301.04.2019 г.
Доклад на комисията01.04.2019 г.
Решение на ИД01.04.2019 г.
Обявление - прекратяване23.04.2019 г.

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 18ТП-419А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0064

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2018 г.
Обявление за възложена поръчка21.11.2018 г.
Договор21.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор10.01.2020 г.

Наименование: "Денонощна въоръжена охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции"

Реф. №: 18ТП-219А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0063

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.10.2018 г.
Обявление12.10.2018 г.
Документация12.10.2018 г.
еЕЕДОП12.10.2018 г.
Разяснение22.10.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение29.10.2018 г.
Документация-коригирана29.10.2018 г.
еЕЕДОП-кор29.10.2018 г.
Разяснения31.10.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Решение на СД - предварителен подбор20.02.2019 г.
Покана 107.03.2019 г.
Покана 207.03.2019 г.
Покана 307.03.2019 г.
Покана 407.03.2019 г.
Покана 507.03.2019 г.
Покана 607.03.2019 г.
Покана 707.03.2019 г.
Покана 807.03.2019 г.
Покана 907.03.2019 г.
Протокол от преговори - Майнинг02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Глобъл02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Мултифорс02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Боду02.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Протокол 502.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Доклад на комисията - продължение02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор ОП 125.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 125.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 125.10.2019 г.
Гаранция за Изпълнение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 225.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 225.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 225.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 225.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 225.10.2019 г.
Договор ОП 325.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 325.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 325.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 425.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 425.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 425.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 425.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 425.10.2019 г.
Договор ОП 525.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 525.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 525.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 525.10.2019 г.
Договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Приложения към договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция подизпълнител ОП 525.10.2019 г.
Договор ОП 625.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 625.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 625.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 625.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 625.10.2019 г.
Договор ОП 725.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 725.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 725.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 725.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 725.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка25.10.2019 г.

Наименование: "Ремонт на охладителни инсталации" в обособени позиции

Реф. №: 18РП-В50А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0060

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП - ОП 1 и 201.10.2018 г.
еЕЕДОП - ОП 301.10.2018 г.
Чертеж01.10.2018 г.
Протокол 115.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Обявление - прекратяване15.11.2018 г.

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж на автоматични обезвъздушителни системи за камерите на савачните табли" в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 18ИП-350А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0062

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП01.10.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Доклад комисия23.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване03.12.2018 г.

Наименование: "Доставка на сървъри, софтуер, лицензи и модули за надстройване на съществуващ сървър в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-360А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0061

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление 01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП01.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения 202.11.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Протокол 223.11.2018 г.
Доклад комисия23.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 205.12.2018 г.
Договор - ОП 108.01.2019 г.
Договор - ОП 308.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и 308.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 318.03.2019 г.
Обявление - приключване на ОП 122.03.2019 г.

Наименование: Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за осветителни тела за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

Реф. №: 18АС-Т50А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0058

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.09.2018 г.
Обявление28.09.2018 г.
Документация28.09.2018 г.
еЕЕДОП28.09.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Доклад от комисията23.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД 23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване05.12.2018 г.

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД”, разделена в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М19А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0059

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.09.2018 г.
Обявление28.09.2018 г.
Документация28.09.2018 г.
еЕЕДОП28.09.2018 г.
Протокол 109.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.11.2018 г.
Протокол 203.12.2018 г.
Протокол 303.12.2018 г.
Доклад на комисията03.12.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД03.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 302.01.2019 г.
Договор - ОП 223.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 223.01.2019 г.

Наименование: "Инженерни услуги по проектиране за нуждите на Предприятие ВЕЦ в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-450А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0057

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Рeшение11.09.2018 г.
Обявление11.09.2018 г.
Документация11.09.2018 г.
еЕЕДОП11.09.2018 г.
Приложения ОП 111.09.2018 г.
Приложения ОП 311.09.2018 г.
Приложения ОП 411.09.2018 г.
Приложения ОП 511.09.2018 г.
Приложения ОП 911.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 111.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 211.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 311.09.2018 г.
Протокол 125.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Обявление - прекратяване ОП2, ОП7 и ОП926.11.2018 г.
Договор - ОП 105.03.2019 г.
Договор - ОП 305.03.2019 г.
Договор - ОП 405.03.2019 г.
Договор - ОП 505.03.2019 г.
Договор - ОП 605.03.2019 г.
Договор - ОП 805.03.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 3, 4, 5, 6 и 805.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 127.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 827.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 426.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 624.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.10.2019 г.

Наименование: "Безразрушително георадарно обследване насипите на левия и десния бряг на облицовката на долината на р. Гашня, ЯР "Въча"

Реф. №: 18ИП-Р60А059

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0053

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Приложение 131.08.2018 г.
Приложение 231.08.2018 г.
Приложение 331.08.2018 г.
Приложение 431.08.2018 г.
Приложение 531.08.2018 г.
Приложение 631.08.2018 г.
Приложение 731.08.2018 г.
Приложение 831.08.2018 г.
Приложение 931.08.2018 г.
Приложение 1031.08.2018 г.
Приложение 1131.08.2018 г.
Приложение 1231.08.2018 г.
Протокол 128.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор10.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка10.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор24.09.2019 г.

Наименование: "Изграждане на оптична свързаност между ПАВЕЦ "Чаира" и ПАВЕЦ "Белмекен"

Реф. №: 18ИП-Х50А047

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0051

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 115.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Договор09.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор20.01.2020 г.

Наименование: "Доставка на бетон за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година в 6 (шест) обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0056

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 111.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Обявление - прекратяване12.10.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук