Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Увеличаване на пропускателната способност на водохващане Соколица – изграждане, язовирен район "Розов кладенец"

Реф. №: 18ИП-Х60А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0052

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Проект31.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения07.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.02.2019 г.
Договор07.02.2019 г.

Наименование: "Двугодишна доставка на метали за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0054

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Разяснение11.09.2018 г.
Разяснение 119.09.2018 г.
Разяснение 219.09.2018 г.
Протокол 117.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения24.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор08.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка08.01.2019 г.

Наименование: "Доставка на общостроителни материали за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година в 4 (четири) обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0055

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 124.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад от комисията26.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД класиране26.11.2018 г.
Договор - ОП 109.01.2019 г.
Договор - ОП 209.01.2019 г.
Договор - ОП 309.01.2019 г.
Договор - ОП 409.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление - приключване на ОП 422.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 102.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.07.2019 г.

Наименование: "Изготвяне на технически паспорти за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-У60А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0050

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.08.2018 г.
Обявление30.08.2018 г.
Документация30.08.2018 г.
еЕЕДОП 130.08.2018 г.
еЕЕДОП 230.08.2018 г.
Приложение 130.08.2018 г.
Протокол 109.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти17.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Обявление за прекратяване - ОП215.11.2018 г.
Решение на СД29.01.2019 г.
Обявление - прекратяване ОП111.02.2019 г.

Наименование: Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на „НЕК“ ЕАД чрез договор за медицинска застраховка

Реф. №: 18ЧР-519А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0049

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.08.2018 г.
Обявление15.08.2018 г.
Документация15.08.2018 г.
еЕЕДОП15.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения20.09.2018 г.
Протокол 111.10.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор07.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор20.11.2019 г.

Наименование: Ремонт на полюсите на ротора на ХГ-1 за ВЕЦ “Мала Църква”

Реф. №: 18РП-Х50А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0048

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.08.2018 г.
Обявление08.08.2018 г.
Документация08.08.2018 г.
еЕЕДОП08.08.2018 г.
Протокол 119.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор08.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.01.2020 г.
Обявление за изменение на договор - поправка11.02.2020 г.

Наименование: "Техническо водоснабдяване на ХГ" в 2 (две) обособени позиции

Реф. №: 18ИП-150А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0046

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2018 г.
Обявление06.08.2018 г.
Документация06.08.2018 г.
еЕЕДОП06.08.2018 г.
Разяснения10.08.2018 г.
Работни проекти за ХГ-2 и ХГ-3 на ВЕЦ "Тъжа"10.08.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение10.08.2018 г.
Протокол 103.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения19.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор - ОП 124.01.2019 г.
Договор - ОП 224.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.01.2019 г.
Обявление за прикл24.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 107.02.2020 г.

Наименование: "Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2", ВЕЦ "Момина клисура"

Реф. №: 18РП-050А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0045

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2018 г.
Обявление06.08.2018 г.
Документация06.08.2018 г.
еЕЕДОП06.08.2018 г.
Водачи синхронен изпускател06.08.2018 г.
Водачи турбина06.08.2018 г.
Опорна ролка06.08.2018 г.
Плосък затвор на синхронен изпускател06.08.2018 г.
Странична ролка06.08.2018 г.
Табла06.08.2018 г.
Уплътнение пред турбина06.08.2018 г.
Уплътнение табла плосък затвор06.08.2018 г.
Щанга06.08.2018 г.
Протокол 119.09.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения25.09.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Протокол 311.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор12.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка12.12.2018 г.

Наименование: "Доставка на UPS-и за нуждите на предприятие Язовири и каскади в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-360А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0047

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2018 г.
Обявление06.08.2018 г.
Документация06.08.2018 г.
еЕЕДОП06.08.2018 г.
Протокол 112.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.09.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Протокол 311.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор - ОП 112.11.2018 г.
Договор - ОП 212.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка12.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 112.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 212.04.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на дограма за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-В50А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0044

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.08.2018 г.
Обявление03.08.2018 г.
Документация03.08.2018 г.
еЕЕДОП03.08.2018 г.
Разяснения27.08.2018 г.
Протокол 121.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения05.10.2018 г.
Протокол 224.10.2018 г.
Протокол 324.10.2018 г.
Доклад комисия24.10.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД24.10.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 506.11.2018 г.
Договор - ОП 120.12.2018 г.
Договор - ОП 320.12.2018 г.
Договор - ОП 720.12.2018 г.
Договор - ОП 820.12.2018 г.
Договор - ОП 920.12.2018 г.
Договор - ОП 1020.12.2018 г.
Договор - ОП 1120.12.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 3, 7, 8, 9, 10 и 1120.12.2018 г.
Решение на СД22.01.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2, 4 и 605.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 826.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1126.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 322.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 712.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 921.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 126.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1026.07.2019 г.

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на затворни съоръжения и управление към тях за ХГ1, ХГ2 и ХГ3 във ВЕЦ "Луковит"

Реф. №: 18ИП-Х50А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0043

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.07.2018 г.
Обявление19.07.2018 г.
Документация19.07.2018 г.
еЕЕДОП19.07.2018 г.
Разяснения30.07.2018 г.
Разяснения06.08.2018 г.
Протокол 117.08.2018 г.
Протокол 225.09.2018 г.
Доклад25.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД25.09.2018 г.
Обявление - прекратяване10.10.2018 г.

Наименование: "Изграждане защита на водния откос на яз.стена "Белмекен" между берма 1 и корона стена" в две обособени позиции:
- Обособена позиция 1: "Изработка и доставка на тетраподи"
- Обособена позиция 2: "Полагане на тетраподи"

Реф. №: 18ИП-У60А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0042

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.07.2018 г.
Обявление17.07.2018 г.
Документация17.07.2018 г.
еЕЕДОП-ОП117.07.2018 г.
еЕЕДОП-ОП217.07.2018 г.
Разяснения27.07.2018 г.
Протокол 121.08.2018 г.
Протокол 221.02.2019 г.
Доклад на комисията21.02.2019 г.
Решение на СД21.02.2019 г.
Обявление - прекратяване08.03.2019 г.

Наименование: "Доставка на хидравлично и пневматично оборудване и аксесоари за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ "Чаира- Белмекен - Сестримо - Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0040

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.07.2018 г.
Обявление13.07.2018 г.
Документация13.07.2018 г.
еЕЕДОП13.07.2018 г.
Разяснения25.07.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.08.2018 г.
Протокол 124.08.2018 г.
Протокол 224.08.2018 г.
Доклад на комисията24.08.2018 г.
Решение на СД24.08.2018 г.
Договор - ОП 102.10.2018 г.
Договор - ОП 202.10.2018 г.
Договор - ОП 302.10.2018 г.
Договор - ОП 402.10.2018 г.
Обявление за възложена поръчка02.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 110.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 210.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 310.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 410.01.2019 г.

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на електрически величини в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0041

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.07.2018 г.
Обявление13.07.2018 г.
Документация13.07.2018 г.
еЕЕДОП13.07.2018 г.
Протокол 117.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.09.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад комисия21.09.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД21.09.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 5, 6 и 702.10.2018 г.
Договор - ОП 131.10.2018 г.
Договор - ОП 231.10.2018 г.
Договор - ОП 331.10.2018 г.
Договор - ОП 431.10.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 3 и 431.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 114.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 214.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 314.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 414.02.2019 г.

Наименование: "Възстановяване на водоплътността и конструктивната сигурност на преливника на язовирна стена "Розов кладенец", язовирен район "Розов кладенец"

Реф. №: 18ИП-Х60А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0039

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.07.2018 г.
Обявление03.07.2018 г.
Документация03.07.2018 г.
еЕЕДОП03.07.2018 г.
Проект03.07.2018 г.
ПБЗ03.07.2018 г.
Чертеж 103.07.2018 г.
Чертеж 203.07.2018 г.
Чертеж 303.07.2018 г.
Чертеж 403.07.2018 г.
Чертеж 503.07.2018 г.
Чертеж 603.07.2018 г.
Чертеж 703.07.2018 г.
Чертеж 803.07.2018 г.
Чертеж 903.07.2018 г.
Чертеж 1003.07.2018 г.
Протокол 117.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.08.2018 г.
Протокол 225.09.2018 г.
Протокол 325.09.2018 г.
Доклад25.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД25.09.2018 г.
Обявление - прекратяване10.10.2018 г.

Наименование: "Огледи на напорни тръбопроводи и водни кули в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-250А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0038

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.07.2018 г.
Обявление02.07.2018 г.
Документация02.07.2018 г.
еЕЕДОП02.07.2018 г.
Протокол 115.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения28.08.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад21.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД класиране21.09.2018 г.
Договор - ОП 106.11.2018 г.
Договор - ОП 206.11.2018 г.
Договор - ОП 306.11.2018 г.
Договор - ОП 406.11.2018 г.
Договор - ОП 506.11.2018 г.
Договор - ОП 606.11.2018 г.
Договор - ОП 706.11.2018 г.
Договор - ОП 806.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка06.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 525.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 605.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП723.03.2020 г.

Наименование: "Доставка на самопочистващи филтри в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-М50А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0037

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.06.2018 г.
Обявление29.06.2018 г.
Документация29.06.2018 г.
еЕЕДОП29.06.2018 г.
Разяснения09.07.2018 г.
Разяснения13.07.2018 г.
Протокол 114.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения12.09.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад на комисията21.09.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД21.09.2018 г.
Информация за възложена поръчка18.10.2018 г.
Договор ОП 118.10.2018 г.
Договор ОП 218.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 104.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 216.08.2019 г.

Наименование: "Закупуване на строителни материали за извършване на ремонтни дейности на обекти, собственост на НЕК ЕАД в три обособени позиции"

Реф. №: 18РП-У19А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0036

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.06.2018 г.
Обявление29.06.2018 г.
Документация29.06.2018 г.
еЕЕДОП29.06.2018 г.
Протокол 127.08.2018 г.
Доклад на комисията27.08.2018 г.
Решение на СД27.08.2018 г.
Обявление - прекратяване27.08.2018 г.

Наименование: "Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т19А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0035

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.06.2018 г.
Обявление28.06.2018 г.
Документация28.06.2018 г.
еЕЕДОП28.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.08.2018 г.
Протокол 124.08.2018 г.
Протокол 224.08.2018 г.
Доклад на комисията24.08.2018 г.
Решение на СД24.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 204.09.2018 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 111.09.2018 г.
Договор ОП 111.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 118.01.2019 г.

Наименование: "Осъществяване на техническо ръководство при извършване на дейности по преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП), доставено за първи и втори блок на АЕЦ "Белене"

Реф. №: 18ИП-219А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0034


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.06.2018 г.
Покана27.06.2018 г.
Приложения27.06.2018 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП03.08.2018 г.
Протокол от преговори - 17.07.2018 г.11.10.2018 г.
Протокол от преговори - 17.09.2018 г.11.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор10.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка10.12.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук