Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

„Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

„Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Анализ на ефекта от Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 3 (три) години"

Реф. №: 18ТП-119А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0033

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.06.2018 г.
Обявление21.06.2018 г.
Документация21.06.2018 г.
ЕЕДОП21.06.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение28.06.2018 г.
еЕЕДОП - нов28.06.2018 г.
Разяснения28.06.2018 г.
Протокол 114.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.09.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Протокол 311.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Обявление - прекратяване22.10.2018 г.

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ “Чаира”

Реф. №: 18РП-У50А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0032

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение20.06.2018 г.
Покана20.06.2018 г.
Приложения20.06.2018 г.
Протокол11.07.2018 г.
Протокол от преговори11.07.2018 г.
Доклад на комисията11.07.2018 г.
Решение на СД11.07.2018 г.
Договор07.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.08.2018 г.
Допълнително споразумение № 123.11.2018 г.
Обявление за изменение23.11.2018 г.
Допълнително споразумение № 206.06.2019 г.
Обявление за изменение06.06.2019 г.

Наименование: "Доставка на предпазно и работно, специално работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на ЦУ и предприятията на НЕК ЕАД в седем обособени позиции за срок от три години"

Реф. №: 18ТП-519А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0031

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.06.2018 г.
Обявление15.06.2018 г.
Документация15.06.2018 г.
еЕЕДОП15.06.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение25.06.2018 г.
Разяснения28.06.2018 г.
Разяснения06.07.2018 г.
Протокол 125.07.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.08.2018 г.
Протокол 224.08.2018 г.
Протокол 324.08.2018 г.
Доклад на комисията24.08.2018 г.
Решение на СД24.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 6 и 730.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 107.09.2018 г.
Договор - ОП 215.10.2018 г.
Договор - ОП 315.10.2018 г.
Договор - ОП 415.10.2018 г.
Договор - ОП 515.10.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 2, 3, 4 и 515.10.2018 г.

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни дейности по системи за предотвратяване на пожари и експлозии в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-В50А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0029

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.06.2018 г.
Обявление08.06.2018 г.
Документация08.06.2018 г.
еЕЕДОП08.06.2018 г.
Протокол 131.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Обявление - прекратяване01.08.2018 г.

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М50А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0030

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.06.2018 г.
Обявление08.06.2018 г.
Документация08.06.2018 г.
еЕЕДОП08.06.2018 г.
Разяснения21.06.2018 г.
Протокол 102.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.08.2018 г.
Протокол 227.08.2018 г.
Протокол 327.08.2018 г.
Доклад на комисията27.08.2018 г.
Решение на СД27.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка19.09.2018 г.
Договор ОП119.09.2018 г.
Договор ОП219.09.2018 г.
Договор ОП319.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 105.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.02.2019 г.

Наименование: "Изготвяне на доклади за оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор"

Реф. №: 18ИП-М50А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0028

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.05.2018 г.
Обявление30.05.2018 г.
Документация30.05.2018 г.
еЕЕДОП30.05.2018 г.
График за изпълнение на проект "Рехабилитация на ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура"30.05.2018 г.
График за изпълнение на проект "Рехабилитация на ПАВЕЦ "Чаира"30.05.2018 г.
Протокол 126.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.07.2018 г.
Протокол 230.07.2018 г.
Протокол 330.07.2018 г.
Решение на СД30.07.2018 г.
Доклад на комисията30.07.2018 г.
Договор30.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка30.08.2018 г.

Наименование: "Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-419А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0027

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.05.2018 г.
Образец на декларация - чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП21.05.2018 г.
Договор24.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка24.07.2018 г.

Наименование: "Доставка на трансформатори в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-250А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0026

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.05.2018 г.
Обявление21.05.2018 г.
Документация21.05.2018 г.
еЕЕДОП21.05.2018 г.
Протокол 110.07.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.08.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад21.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД класиране21.09.2018 г.
Обявление за възложена поръчка06.11.2018 г.
Договор ОП 106.11.2018 г.
Договор ОП 206.11.2018 г.
Договор ОП 306.11.2018 г.
Договор ОП 406.11.2018 г.
Договор ОП 506.11.2018 г.
Договор ОП 606.11.2018 г.
Договор ОП 706.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 722.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 102.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 502.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 602.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 221.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 321.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 421.05.2019 г.

Наименование: "Изпълнение по проект на нова тръбна линия за подаване на охлаждаща вода на ХГ-1 и ХГ-3, ХГ-2 и ХГ-4 в компенсаторен режим в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 18ИП-В50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0025

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.05.2018 г.
Обявление16.05.2018 г.
Документация16.05.2018 г.
Ценова таблица16.05.2018 г.
Проект16.05.2018 г.
еЕЕДОП16.05.2018 г.
Протокол 125.06.2018 г.
Доклад на комисията25.06.2018 г.
Решение на СД25.06.2018 г.
Обявление - прекратяване26.06.2018 г.

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на топлообменник"

Реф. №: 18ИП-050А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0023

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.05.2018 г.
Обявление11.05.2018 г.
Документация11.05.2018 г.
еЕЕДОП11.05.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.06.2018 г.
Протокол 131.07.2018 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Договор14.09.2018 г.
Обавление за възложена поръчка - комунални услуги14.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор04.07.2019 г.

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на клинов шибър с електрическо задвижване за ХГ2 във ВЕЦ "Бял извор"

Реф. №: 18ИП-150А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0024

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.05.2018 г.
Обявление11.05.2018 г.
Документация11.05.2018 г.
еЕЕДОП11.05.2018 г.
Протокол 112.06.2018 г.
Протокол 209.07.2018 г.
Доклад на комисията09.07.2018 г.
Решение на СД09.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка-комунални услуги17.07.2018 г.

Наименование: "Основен ремонт на бъзопадащ савак"

Реф. №: 18РП-Р50А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.06.2018 г.
Протокол 109.07.2018 г.
Протокол 209.07.2018 г.
Доклад на комисията09.07.2018 г.
Решение на СД09.07.2018 г.
Договор30.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка30.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор05.02.2019 г.

Наименование: "Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-Т19А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0020

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Протокол 130.05.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.08.2018 г.
Протокол 224.01.2019 г.
Протокол 324.01.2019 г.
Доклад на комисията24.01.2019 г.
Решение на СД24.01.2019 г.
Обявление за прекратяване11.02.2019 г.

Наименование: "Доставка на оборудване и материали за изграждане II етап от разширението на ОРУ 220/110kV, дистанционно управление на съоръженията от командна зала, въвеждане на Тр-103 и довършителни строителни работи за ВЕЦ" в три обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-В50А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0019

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Чертежи26.04.2018 г.
Протокол 108.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.06.2018 г.
Протокол 209.07.2018 г.
Протокол 309.07.2018 г.
Доклад на комисията09.07.2018 г.
Решение на СД09.07.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 325.07.2018 г.
Договор - ОП 103.08.2018 г.
Договор - ОП 203.08.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и ОП 203.08.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 106.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 210.01.2019 г.

Наименование: "Доставка на помпи в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-750А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0022

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение03.05.2018 г.
Разяснения21.05.2018 г.
Протокол 102.07.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения17.07.2018 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Протокол 331.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Решение на СД 202.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1, ОП 3 и ОП 703.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 6 и ОП 813.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка19.09.2018 г.
Договор ОП219.09.2018 г.
Договор ОП419.09.2018 г.
Договор ОП519.09.2018 г.
Договор ОП919.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 407.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 503.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 921.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.02.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции":
Обособена позиция 1- "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на предприятие "Водноелектрически централи";
Обособена позиция 2 – "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на предприятие "Язовири и каскади";
Обособена позиция 3 - "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ЦУ НЕК ЕАД и почивни бази"

Реф. №: 18ИП-У50А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Разяснения10.05.2018 г.
Протокол 101.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.07.2018 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Протокол 331.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка19.09.2018 г.
Договор ОП119.09.2018 г.
Договор ОП219.09.2018 г.
Договор ОП319.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 206.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор14.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 327.09.2019 г.

Наименование: "Увеличаване на пропускателната способност на водохващане "Соколица" - изграждане, язовирен район "Розов кладенец"

Реф. №: 17ИП-160А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0017

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.04.2018 г.
Обявление16.04.2018 г.
Документация16.04.2018 г.
еЕЕДОП16.04.2018 г.
Протокол 130.05.2018 г.
Протокол 215.06.2018 г.
Доклад на комисията15.06.2018 г.
Решение на СД15.06.2018 г.
Обявление - прекратяване28.06.2018 г.

Наименование: "Анализ на резултатите от измерванията на контролно-измервателна система, ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 18ИП-150А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0016

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.04.2018 г.
Обявление16.04.2018 г.
Документация16.04.2018 г.
еЕЕДОП16.04.2018 г.
Протокол 131.05.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.06.2018 г.
Протокол 222.06.2018 г.
Протокол 322.06.2018 г.
Доклад комисия22.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД22.06.2018 г.
Обявление за възложена поръчка-комунални услуги17.07.2018 г.
Договор17.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор07.03.2019 г.

Наименование: "Доставка на ново задвижване за 1 фаза на МП 400 kV"

Реф. №: 18ИП-750А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0015

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение04.04.2018 г.
Обявление04.04.2018 г.
Документация04.04.2018 г.
еЕЕДОП04.04.2018 г.
Протокол 104.06.2018 г.
Доклад на комисията04.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД04.06.2018 г.
Обявление - прекратяване05.06.2018 г.

Наименование: "Доставка на неръждаема заготовка за стационарен лабиринт и заготовки за опорни дискове, ВЕЦ "Девин" в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 18РП-150А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0014

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.03.2018 г.
Обявление29.03.2018 г.
Документация29.03.2018 г.
еЕЕДОП29.03.2018 г.
Протокол 103.05.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.05.2018 г.
Протокол 222.06.2018 г.
Протокол 322.06.2018 г.
Доклад комисия22.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД22.06.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД14.11.2018 г.
Обавление прекратяване27.11.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Закупуване на 1(един) брой ремарке...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Закупуване на 1 /един/ брой...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на разединители...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Извършване на диагностика и текущ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на помпи и компресор"...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук