Обявление за почасова продажба на електрическа енергия за периода от 01 до 31 декември, 2017г.