Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Изготвяне на експертни становища за актуализацията на работния проект за „Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“

Реф. №: 16ИП-У19А084

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058352


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.10.2016 г.
Условия за участие26.10.2016 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за удължаване на оферти08.11.2016 г.
Протокол16.11.2016 г.
Договор29.11.2016 г.

Наименование: "Доставка на инфрачервен спектрофотометър за химическа лаборатория и модул в две обособени позиции", както следва:
Обособена позиция 1: Модул за измерване на киселинност на газ SF6
Обособена позиция 2: Инфрачервен спектрофотометър за химическа лаборатория

Реф. №: 16ИП-Х50А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057285


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява10.10.2016 г.
Условия за участие10.10.2016 г.
Разяснения11.10.2016 г.
Протокол31.10.2016 г.
Договор17.11.2016 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир "Белмекен"

Реф. №: 16ИП-А60А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057079


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява03.10.2016 г.
Условия за участие03.10.2016 г.
Протокол05.12.2016 г.

Наименование: "Проектиране и изграждане на ЛСО(локална система за оповестяване) в три обособени позиции"
Обособена позиция №1: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Кърджали" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №2: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Цаков камък" - проектиране и изграждане“
Обособена позиция №3: „ЛСО (локална система за оповестяване) за високи води - ВЕЦ "Студен кладенец" - проектиране и изграждане“

Реф. №: 16ИП-У50А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056857


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.09.2016 г.
Условия за участие26.09.2016 г.
Разяснения12.10.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти18.10.2016 г.
Протокол09.11.2016 г.
Договор - ОП 101.12.2016 г.
Договор - ОП 201.12.2016 г.
Договор - ОП 301.12.2016 г.

Наименование: Доставка на 2 бр. табла за температурен контрол на ХГ2 и ХГ3 с контролер за ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 16ИП-Т50А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056728


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява20.09.2016 г.
Условия за участие20.09.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти04.10.2016 г.
Протокол21.10.2016 г.
Договор09.11.2016 г.

Наименование: "Укрепване и преустройство на средния корпус и част от североизточния корпус на сградата на ПД "Енерго" Приморско"

Реф. №: 16ИП-019А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9056553


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.09.2016 г.
Условия за участие15.09.2016 г.
Разяснения17.09.2016 г.
Приложение 117.09.2016 г.
Приложение 217.09.2016 г.
Приложение 517.09.2016 г.
Приложение 317.09.2016 г.
Приложение 417.09.2016 г.
Разяснения20.09.2016 г.
Протокол25.10.2016 г.
Договор02.12.2016 г.

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване в две обособени позиции":
Обособена позиция №1 - "Доставка на бутилирана вода за питейни цели, пластмасови чаши за еднократна употреба и диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване за ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Въча-2", ЯР "Въча";
Обособена позиция №2 – "Доставка на бутилирана вода за питейни цели, пластмасови чаши за еднократна употреба и диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване за ВЕЦ "Видима"

Реф. №: 16АС-М19А036


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.08.2016 г.
Приложения към поканата30.08.2016 г.
Протокол09.09.2016 г.

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции, в 8 /осем/ обособени позиции":
Обособена позиция №1 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №2 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №3 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №4 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №5 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №6 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №7 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
Обособена позиция №8 – Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

Реф. №: 16ФС-414А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055935


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.08.2016 г.
Условия за участие29.08.2016 г.
Разяснения13.09.2016 г.
Протокол04.10.2016 г.
Договор - ОП 226.10.2016 г.
Договор - ОП 626.10.2016 г.
Договор - ОП 728.10.2016 г.
Договор - ОП 314.11.2016 г.
Договор - ОП 814.11.2016 г.
Договор - ОП 109.12.2016 г.
Договор - ОП 509.12.2016 г.

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите от НЕК ЕАД и нейните поделения"

Реф. №: 16ТП-А19А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055846


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.08.2016 г.
Условия за участие26.08.2016 г.
Протокол28.09.2016 г.
Договор11.10.2016 г.

Наименование: Реконструкция на помещението на затворните съоръжения на водовземна кула на Главна напорна деривация (ГНД) за ВЕЦ „Тешел“

Реф. №: Реф. № 16ИП – Р60А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055503


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ОБЯВА18.08.2016 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ18.08.2016 г.
Приложение_№118.08.2016 г.
Приложение_№218.08.2016 г.
Приложение_№318.08.2016 г.
Приложение_№418.08.2016 г.
Приложение_№518.08.2016 г.
Приложение_№618.08.2016 г.
Приложение_№7 технически паспорт18.08.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК10.09.2016 г.
Протокол10.10.2016 г.

Наименование: Ремонт на таблен затвор на водовземането за ВЕЦ „Кокаляне” – проектиране и изпълнение

Реф. №: 16РП-460А045


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.08.2016 г.
Протокол29.08.2016 г.
Договор04.10.2016 г.

Наименование: "ВЕЦ Девин" – ел.задвижки на техническо водоснабдяване ХГ-1 и ХГ-2"

Реф. №: 16ИП-450А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055354


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.08.2016 г.
Условия за участие15.08.2016 г.
Разяснения17.08.2016 г.
Разяснения19.08.2016 г.
Протокол13.09.2016 г.
Договор04.10.2016 г.

Наименование: "Проектиране и изграждане на стълби във входни шахти от короната на яз. стена "Цанков камък" и стълба с пасарелка до изход основен изпускател откъм енергогасител"

Реф. №: 16ИП-060А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9055067


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.08.2016 г.
Условия за участие05.08.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти22.08.2016 г.
Протокол03.10.2016 г.
Договор21.10.2016 г.

Наименование: "ВЕЦ "Девин" - Рехабилитация на хидротурбинно оборудване на ХГ-1 и ХГ-2 с три обособени позиции"

Реф. №: 16ИП-А50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054678


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.07.2016 г.
Условия за участие26.07.2016 г.
Протокол18.08.2016 г.
Договор-ОП 119.09.2016 г.
Договор-ОП 219.09.2016 г.
Договор-ОП 319.09.2016 г.

Наименование: Доставка на ново задвижване за 1 фаза на МП 400 kV

Реф. №: 16ИП-450А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054630


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява25.07.2016 г.
Условия за участие25.07.2016 г.
информация за удължаване срок за получаване на оферти08.08.2016 г.
Протокол30.08.2016 г.
Договор04.10.2016 г.

Наименование:Доставка на рентгенов апарат за нуждите на Органа за контрол "Контрол по дефектоскопия" от вида "С"

Реф. №: 16ИП-Х50А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054087


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.07.2016 г.
Условия за участие05.07.2016 г.
Протокол22.07.2016 г.
Договор18.08.2016 г.

Наименование: Обществена поръчка, в две обособени позиции - реф. № 16ИП-560А033, с предмет:
Обособена позиция 1 – "Доставка на 20 бр. радиостанции в 150 MHz обхват";
Обособена позиция 2 - "Доставка на 43 броя преносими и 13 броя стационарни радиостанции с 50-58 MHz обхват"

Реф. №: 16ИП-560А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053977


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява30.06.2016 г.
Условия за участие30.06.2016 г.
Разяснения04.07.2016 г.
протокол08.08.2016 г.
Договор ОП119.08.2016 г.
Договор ОП219.08.2016 г.

Наименование: "Доставка на природен газ за нуждите на ПОК "Енерго" - Пампорово"

Реф. №: 16ТП-490А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053906


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява28.06.2016 г.
Условия за участие28.06.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти15.07.2016 г.
Протокол21.07.2016 г.
Договор18.08.2016 г.

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване"

Реф. №: 16АС-М19А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053834


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП23.06.2016 г.
Условия за участие23.06.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти05.07.2016 г.
Протокол22.07.2016 г.
Договор - ОП 124.08.2016 г.
Договор - ОП 324.08.2016 г.
Договор - ОП 424.08.2016 г.
Договор - ОП 524.08.2016 г.
Договор - ОП 624.08.2016 г.

Наименование: Обществена поръчка, в две обособени позиции - реф. № 16ИП-560А032, с предмет:
Обособена позиция 1 - Преливник на яз. стена „Студен кладенец" - идеен проект за ремонт, ХТК по каскада „Арда";
Обособена позиция 2 - Бързоток на преливника на яз. стена „Кърджали" - проект за ремонт, подрайон „Кърджали", ХТК по каскада „Арда"

Реф. №: 16ИП-560А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053672


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява16.06.2016 г.
Условия за участие16.06.2016 г.
Протокол19.07.2016 г.
Договор ОП 119.08.2016 г.
Договор ОП216.09.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2