Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД"

Реф. №: 17ТП-В19А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9066060


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.06.2017 г.
Условия за участие26.06.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти07.07.2017 г.
Протокол31.07.2017 г.
Договор28.08.2017 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на автоматизирана система за измерване на ниво на язовир "Белмекен"

Реф. №: 17ИП-Х60А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9065320


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява16.06.2017 г.
Условия за участие16.06.2017 г.
Протокол25.08.2017 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на климатици" в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Предприятие ВЕЦ;
Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади";
Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД и почивни бази

Реф. №: 17ИП-У19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9065142


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2017 г.
Условия за участие12.06.2017 г.
Протокол18.07.2017 г.
Договор ОП108.08.2017 г.
Договор ОП208.08.2017 г.
Договор ОП308.08.2017 г.

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на служителите от НЕК ЕАД и нейните поделения"

Реф. №: 17ТП-В19А059

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9065085


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява08.06.2017 г.
Условия за участие08.06.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти20.06.2017 г.
Протокол08.08.2017 г.
Договор21.08.2017 г.

Наименование: "Ремонт на язви по бутални и указателни пръти в обособени позиции":
Обособена позиция 1 – Ремонт на язви по бутални пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир "Кричим";
Обособена позиция 2 – Ремонт на язви по бутални и указателни пръти на хидроцилиндрите от основните изпускатели на язовир "Въча"

Реф. №: 17РП-Р60А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9064743


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.05.2017 г.
Условия за участие29.05.2017 г.
Приложение 1 - ОП 129.05.2017 г.
Приложение 1 - ОП 229.05.2017 г.
Приложение 2 - ОП 129.05.2017 г.
Приложение 2 - ОП 229.05.2017 г.
Приложение 3 - ОП 129.05.2017 г.
Приложение 3 - ОП 229.05.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ14.06.2017 г.
Протокол18.07.2017 г.

Наименование: "Проектни решения за неотложни ремонти по облицовка р. Гашня"

Реф. №: 17ИП-У60А002


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.04.2017 г.
Приложения10.04.2017 г.
Протокол15.05.2017 г.
Договор06.06.2017 г.

Наименование: "Осигуряване на ІР свързаност за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 17ТП-719А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9063178


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.04.2017 г.
Условия за участие07.04.2017 г.
Разяснения13.04.2017 г.
Протокол17.05.2017 г.

Наименование: "Осигуряване на далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 17ТП-719А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9062979


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.04.2017 г.
Условия за участие04.04.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.04.2017 г.
Протокол16.05.2017 г.

Наименование: "Осигуряване на далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 17ТП-719А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9063022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.04.2017 г.
Условия за участие04.04.2017 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.04.2017 г.
Протокол19.05.2017 г.

Наименование: "Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на Почивен дом "Пчелина", с. Ковачевци"

Реф. №: 17ТП-219А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9061834


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.02.2017 г.
Условия за участие27.02.2017 г.
Протокол11.04.2017 г.
Договор18.05.2017 г.

Наименование: "Ремонт и пренавиване на асинхронни ел. двигатели за номинално напрежение 220/380 V и номинална честота 50 Hz, използвани за задвижване на съоръжения" в Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 16РП–Р50А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9061090


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.02.2017 г.
Условия за участие02.02.2017 г.
Протокол02.03.2017 г.

Наименование: Извършване на преводачески услуги от български на руски и/или английски език и от руски и/или английски на български език под формата на писмени преводи във връзка с доставка на ядрено оборудване и арбитражни производства

Реф. №: 17АС–Г19А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060955


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.01.2017 г.
Условия за участие - преводи27.01.2017 г.
Протокол01.03.2017 г.
Договор24.03.2017 г.

Наименование: Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД в с. Сестримо, гр. Пещера, гр. Белово и гр. Батак“

Реф. №: 16ТП-В19А100-ЛО4


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.01.2017 г.
Протокол03.02.2017 г.
Договор01.03.2017 г.

Наименование: "Изготвяне на проекти за нуждите на НЕК ЕАД в 5 (пет) обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Проектиране на смукателна вентилационна система в шибърно помещение, помпено помещение и турбинна зала – във ВЕЦ "Батак";
Обособена позиция №2 – Проектиране на рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции №1 и №2 в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №3 – Проектиране на нова тръбна линия за подаване на охлаждаща вода на ХГ в компенсаторен режим в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция №4 – Проектиране за укрепване и биологична рекултивация на свлачище в района на ВЕЦ във ВЕЦ "Цанков камък";
Обособена позиция №5 – Проект за възстановяване на настилка и конструкция мост, вертикална планировка – бетонова площадка ВЕЦ "Ивайловград"

Реф. №: 16ИП-450А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060461


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.01.2017 г.
Условия за участие05.01.2017 г.
Приложения - ОП-105.01.2017 г.
Приложения - ОП-205.01.2017 г.
Приложения - ОП-405.01.2017 г.
Протокол01.02.2017 г.
Договор - ОП 108.03.2017 г.
Договор - ОП 308.03.2017 г.
Договор - ОП 408.03.2017 г.

Наименование: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за срок от една година"

Реф. №: 16TП-У19А104

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060264


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява23.12.2016 г.
Условия за участие23.12.2016 г.
Разяснения29.12.2016 г.
Протокол24.01.2017 г.
Договор14.02.2017 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Почивен комплекс "Енерго-Пампорово"
Обособена позиция 2 – Обекти в гр. София и с. Долни Пасарел
Обособена позиция 3 – Обекти в гр. Пловдив, гр. Кричим и с. Михалково
Обособена позиция 4 – Обекти в с. Сестримо, гр. Пещера, гр. Белово и гр. Батак
Обособена позиция 5 – Обекти в гр. Кърджали и гр. Ивайловград

Реф. №: 16ТП-В19А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9059781


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.12.2016 г.
Условия за участие12.12.2016 г.
Протокол10.01.2017 г.
Договор ОП 523.01.2017 г.
Договор ОП 106.02.2017 г.
Договор ОП 306.02.2017 г.
Договор ОП 214.02.2017 г.

Наименование: "Инжектиране и саниране на преливник на язовирната стена на ВЕЦ "Луковит"

Реф. №: 16РП–Х50А049

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9059211


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.11.2016 г.
Условия за участие29.11.2016 г.
Промяна - отваряне на оферти14.12.2016 г. 10:00 ч.
Информация удължаване на срока за получаване на оферти16.12.2016 г.
Протокол18.01.2017 г.
Договор10.02.2017 г.

Наименование: "Ремонт на пожароизвестителни инсталации в две обособени позиции - реф.№16ИП-550А037, както следва:
Обособена позиция 1 - Ремонт пожароизвестителна система на ведомствени блокове на ВЕЦ "Студен кладенец";
Обособена позиция 2 – Сигнализация и управление на ПГИ с СО2 на ХГ1 и ХГ2 – изпълнение на проект на ВЕЦ "Цанков камък"

Реф. №: 16ИП-550А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058915


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява09.11.2016 г.
Условия за участие09.11.2016 г.
Работен проект09.11.2016 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти22.11.2016 г.
Протокол06.01.2017 г.

Наименование: "Доставка на резервни части за пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, пожарни кранове, части за аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на газ СО2 за осигуряване на авариен резерв в обектите на Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 16РП-Р50А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058338


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ОБЯВА08.11.2016 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ08.11.2016 г.
Протокол29.11.2016 г.
Договор23.01.2017 г.

Наименование: "Подновяване на правото за ползване за антивирусна защита "ESET Endpoint Antivirus"

Реф. №: 16ИТ-Х19А085

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058299


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.11.2016 г.
Условия за участие07.11.2016 г.
Протокол21.11.2016 г.
Договор13.12.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2