newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на съдове за съхранение на отпадъци и помощни материали в ПВЕЦ в обособени позиции
Обособена позиция 1 - Доставка на съдове за съхранение на отпадъци и пмощни материали
Обособена позиция 2 - Доставка на контейнер за битови отпадъци 4 куб

Статус: Валидна до 14.03.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта08.03.2022 г.
Индикативно предложение08.03.2022 г.
Индикативно предложение08.03.2022 г.
Техническа спецификация08.03.2022 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: ВЕЦ "Пещера" - доставка на резервни части...

Статус: Валидна до 11.03.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта04.03.2022 г.
Техническа спецификация04.03.2022 г.
чертеж04.03.2022 г.
Индикативно предложение04.03.2022 г.
Индикативно предложение04.03.2022 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: ПАВЕЦ Чаира -доставка на хидравлично управляеми ъглови вентили за дрениране на вода от зоната нанаправляващ апарат при работа на ХА-те компесаторни режими

Статус: Валидна до 04.03.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта24.02.2022 г.
индикативно предложение24.02.2022 г.
индикативно предложение24.02.2022 г.
Техническа спецификация24.02.2022 г.
чертежи24.02.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ПВЕЦ в Обособени позиции

Статус: Валидна до 04.02.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация 28.01.2022 г.
Индикативно предложение 28.01.2022 г.
Техническа спецификация 28.01.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на ултразвукови уредби за борба с гризачи /електронни котки/

Статус: Валидна до 04.02.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация 28.01.2022 г.
Индикативно предложение 28.01.2022 г.
Индикативно предложение 28.01.2022 г.
Техническа спецификация 28.01.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ПВЕЦ „Белмекен" – Ремонт на покриви на командна зала, ЗРУ, канцеларии технически ръководители"

Статус: Валидна до 13:00 часа на 28.01.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация 24.01.2022 г.
Техническа спецификация 24.01.2022 г.
Индикативно предложение 24.01.2022 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: Извършване на диагностика, ремонт, метрологична проверка след ремонт и периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация 07.01.2022 г.
Техническа спецификация 07.01.2022 г.
Техническа спецификация 07.01.2022 г.
Предложение 1 07.01.2022 г.
Предлопжение 2 07.01.2022 г.

Покана за представяне на индикативни предложения

Наименование: ВЕЦ „Въча-1“ и ВЕЦ „Пещера“ - Доставка на електронни електромери с клас на точност 0,2S – 10 броя

Статус: Активна до 10.01.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация 05.01.2022 г.
Образец на индикативно предложение 05.01.2022 г.
Техническа спецификация 05.01.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ Въча1 и ВЕЦ Пещера - Доставка на комуникационни модули за електронни електромери - 8 броя

Статус: 28.01.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 05.01.2022 г.
Индикативно предложение 05.01.2022 г.
Техническа спецификация 05.01.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ Цанков камък - Доставка на генераторен прекъсвач 12/3150/50 SF6 към ХГ-1 и ХГ-2

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 28.01.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА30.12.2021 г.
Индикативно предложение30.12.2021 г.
тс30.12.2021 г.
Съобщение13.01.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка на материали за изграждане II етап от разширението на ОРУ 220/110kV, дистанционно управление на съоръженията от командна зала, въвеждане на Тр-103“ на ВЕЦ "Девин" в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на ел. табла, материали и осветителни тела за площадката на ОРУ 220/110 kV.
Обособена позиция 2: Доставка на изолатори, материали за изграждане на кабелни лавици и предпазни щитове за килии №1 и №6 към Т103 и ТСН 20/0,4kV.
Обособена позиция 3: Доставка на вентилен отвод за страна 110 kV към звезден център страна 110 kV на трансформатор Т103.

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 10.01.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация09.12.2021 г.
Техническа спецификация09.12.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП109.12.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП209.12.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП309.12.2021 г.
Съобщение23.12.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка на технически газове за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи” през 2022 г. в две обособени позиции”:
Обособена позиция 1 – „Доставка на кислород, азот, въглероден диоксид, аргон, газови смеси за заваряване и ацетилен“
Обособена позиция 2 – „Доставка на пропан – бутан“

Статус: Валидна до 03.12.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация01.12.2021 г.
Техническа спецификация01.12.2021 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 101.12.2021 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 201.12.2021 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: ВЕЦ "Въча 1" - Доставка на елементи за нова ограда наОРУ 110 kV

Статус: Валидна до 01.12.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта24.11.2021 г.
Техническа спецификация24.11.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Керамични нагреватели за монтаж/демонтаж на петова втулка

Статус: валидна до 05.11.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА21.10.2021 г.
Индикативно предложение21.10.2021 г.
ТС21.10.2021 г.
Снимки,чертеж21.10.2021 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Обслужване на апаратура за безразрушителен контрол

Статус: Валидна до 13.10.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта11.10.2021 г.
Индикативно предложение11.10.2021 г.
Индикативно предложение11.10.2021 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: ВЕЦ "Бял извор" - ремонт на напорен тръбопровод

Статус: Валидна до 14.10.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта06.10.2021 г.
Техническа спецификация06.10.2021 г.
Индикативно предложение06.10.2021 г.
Заявка за оглед06.10.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ПВЕЦ "Белмекен" – Ремонт на покриви на командна зала, ЗРУ, канцеларии технически ръководители"

Статус: Валидна до 15.10.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация06.10.2021 г.
Индикативно предложение06.10.2021 г.
Техническа спецификация06.10.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Ремонт на платки за управляващи системи на ВЕЦ "Девин" и ВЕЦ "Тешел" в обособени позиции
ОП1 - Ремонт на платки за управляващите системи на ВЕЦ "Девин";
ОП2 - Ремонт на платки за управляващите системи на ВЕЦ "Тешел".

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 21.10.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта21.09.2021 г.
Техническа спецификация21.09.2021 г.
Техническа спецификация21.09.2021 г.
Индикативно предложение21.09.2021 г.
Индикативно предложение21.09.2021 г.
Съобщение01.10.2021 г.
Съобщение13.10.2021 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Обновяване контролери за автоматично управление на помпи-ПС „Тошков чарк“ и ПС „Сърнена река“ – доставка на материали

Статус: Валидна до 01.10.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие17.09.2021 г.
Техническа спецификация17.09.2021 г.
Индикативно предложение17.09.2021 г.

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ „Троян 1“ - Укрепване на конструкция на сградоцентрала - проектиране

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 08.10.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация14.09.2021 г.
Индикативно предложение14.09.2021 г.
Техническа спецификация14.09.2021 г.
Съобщение04.10.2021 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.