Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Охрана на обект на НЕК ЕАД -почивна станция "Трудовец", реф. № 14 ТП-Х90А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет:"Доставка и монтаж на СОТ за охрана на обекти на НЕК ЕАД - стопански комплекс "Белене" - първите, приземните и подземните етажи на хотелски комплекс "Енергия" с прилежащи АКБ - столова разширение, ресторант "Димум" и трафопост № 9", реф. № 14 ТП-Х74А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Покана за представяне на техническа и финансова оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Осъществяване на физическа охрана на обект на НЕК ЕАД, пътен тунел "Теодора" на път III-866 свързващ гр. Девин с гр. Кричим до с. Лясково, община Девин".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Приложение 

Покана и приложения за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Избор на акредитиран верификационен орган в съответствие с изискванията на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства", Реф. № 14ТП-219А006


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Техническо задание 
Техническо предложение 
Ценово предложение 
Удължаване срок за подаване на оферти 

Процедура с предмет "Доставка на 50 бр. софтуерни приложения за антивирусна сървърна защита на НЕК ЕАД", Реф.N 14ИП-019А002.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2