Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на изделия от бетон, предназначени за обекти в производствените поделения на предприятие „Язовири и каскади“:
Обособена позиция 1 – Доставка на изделия от бетон за язовирни райони „Белмекен“ и „Чаира“;
Обособена позиция 2 – Доставка на изделия от бетон за база „София“;
Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от бетон за язовирен район „Овчарица“.

Реф. №: 16РП-560А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053018


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2016 г.
Условия за участие14.04.2016 г.
Протокол05.05.2016 г.
Протокол - класиране29.06.2016 г.
Договор - ОП 125.07.2016 г.
Договор - ОП 225.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 228.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 116.11.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2