Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на армировъчни пръти, предназначени за обекти в производствените поделения на Предприятие „Язовири и каскади“ в четири обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: „Доставка на армировъчни пръти за ХТК по каскада „Арда“;

Обособена позиция 2: „Доставка на армировъчни пръти за язовирни райони „Въча“ и „Чаира“;

Обособена позиция 3: „Доставка на армировъчни пръти за язовирни райони „Искър“, „Петрохан“ и база „София“; Обособена позиция 4: „Доставка на армировъчни пръти за язовирни райони „Голям Беглик“ и „Родопи“

Реф. №: 16РП-760А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052543


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана12.04.2016 г.
Условия за участие12.04.2016 г.
Протокол27.05.2016 г.
Договор - ОП 107.07.2016 г.
Приложение - ОП 107.07.2016 г.
Договор - ОП 207.07.2016 г.
Приложение - ОП 207.07.2016 г.
Договор - ОП 307.07.2016 г.
Приложение - ОП 307.07.2016 г.
Договор - ОП 407.07.2016 г.
Приложение - ОП 407.07.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 126.08.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 126.08.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 2 и 308.09.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 403.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 403.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 228.10.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на филтри за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2